ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Звіт

про діяльність Одеської ГГМЕ

за ІІІ квартал 2015 року

ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство). 
Одеська ГГМЕ є структурним підрозділом Одеського обласного управління водних ресурсів.
Місцезнаходження: 65041, м.Одеса, вул. Льва Симиренко, 33-б. 
 
Основними завданнями ОГГМЕ є:
 • Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель, в тому числі контроль за підтопленням сільських населених пунктів в зоні зрошення на території Одеської області.
 • Проведення моніторингу якості поверхневих вод, в тому числі прикордонних водних об’єктів згідно з Програмою державного моніторингу довкілля на території Одеської області.
 • Управління водними ресурсами на території підконтрольних районів Одеської області.
Основним документом, в якому передбачаються обсяги, види та строки виконання робіт, методика їх виконання, а також очікувані результати є "Програма робіт Одеської ГГМЕ".
"Програма робіт Одеської ГГМЕ" складається на календарний рік, погоджується з Одеським облводресурсів і затверджується Державним комітетом України по водному господарству до 1 січня року, на який вона складається.
За ІІІ квартал Одеська ГГМЕ виконала на 100 % всі виробничі завдання, які зазначені в "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2015 рік."
 
А саме:
- Спостереження за рівнем ґрунтових вод - 6767 замірів (100 %),
- Гідрогеолого-меліоративне обстеження земель - 333,36 тис. га (100 %).
- Механічне та ручне буріння - 1856 п.м (100 %).
- Лабораторні вимірювання показників якості води та властивостей ґрунту - 25353 ум. аналізів (116%).
- Виконання ремонтних робіт (поточний ремонт) - 78,1 тис. грн. (100 %).
- Моніторинг поверхневих вод - 100 проб 3145 показників (116,6 %).
- Здійснення управління водними ресурсами на території 15 підконтрольних районів (підготовка матеріалів для державного водного кадастру за розділом "Водокористування" за 2014 рік - 630 форм 2-ТП (водгосп) (100 %); обстеження водних об'єктів - 428 шт. (112 %); обстеження ГТС - 813 шт. (115 %); проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та здійснення природохоронних заходів - 108 заходів. (100%)).
 
Складена та направлена до Держводагентства, Одеського облводресурсів та інших установ та організацій наступна звітна документація:
 • Звіт про результати спостережень за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками  за 2014 рік.
 • Звіт про хімічний склад та забрудненість прикордонних водних об'єктів в 2014 році.
 • Річний звіт Одеської ГГМЕ з питань управління використання та відтворення водних ресурсів за 2014 р.
 • Технічний звіт Одеської ГГМЕ за 2014 рік.
 • Довідка про результати досліджень на балансовій станції у 2014 році.
 • Інформація про еколого-меліоративний стан зрошуваних земель Одеської області на початок  вегетаційного сезону 2015 року.
 • Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель Одеської області на початок  вегетаційного сезону 2015 року.
 • Інформація про якість поливної води в джерелах зрошення Одеської області на початок поливного сезону 2015 року.
 • Показники з обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем Одеської області станом на 1 січня 2015 року.
 • Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель Одеської області на середину  вегетаційного сезону 2015 року.
 
У 2015 році працівниками Одеської ГГМЕ були організовані заходи до Всесвітнього дня води (22 березня), до Дня довкілля (18 квітня), до Дня Південного Бугу (18 травня). Зокрема до Дня довкілля була приурочена всеукраїнська акція "Зробимо Україну чистою! – 2015" в рамках якої був проведений "місячник благоустрою з 3 квітня по 6 травня.
Працівниками Одеської ГГМЕ були організовані та проведені різноманітні заходи з охорони, збереження та раціонального використання водних ресурсів - відкриті уроки та бесіди в школах та інших навчальних закладах, суботники з прибирання ПЗС водних об'єктів, конкурси малюнків тощо в. м. Одеса, в м. Татарбунари та на території підконтрольних районів. Було надруковано 26 статей в місцевих газетах, авторами яких були працівники ОГГМЕ.
 
Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція надає послуги фізичним та юридичним особам з виконання:
 • Лабораторних вимірювань показників якості води та властивостей ґрунту;
 • Ґрунтових досліджень;
 • Інженерно-геологічних вишукувань;
 • Гідрогеологічних обстежень земель та обстежень водних об’єктів;
 • Бурових робіт;
 • Надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування.
 
За 9 місяців 2015 року було надано послуг на суму 747,9 тис. грн. Було укладено 571 договір з фізичними та юридичними особами, в тому числі:
- на виконання лабораторних вимірювань показників якості води - 283 договори;
- на визначання ґрунтової характеристики земельних ділянок - 123 договори.
- на надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування -165 договорів.
Зокрема 13 січня укладено договір з ТОВ "Інфокс" на виконання лабораторних вимірювань хімічних показників стічних вод підприємств Одеського регіону на 2015 рік. 
 
Загальна чисельність працівників в Одеській ГГМЕ складає 116 чоловік, в тому числі 58 спеціалістів та 58 робітників. Керівних працівників - 12 чоловік. Фонд оплати за 9 місяців 2015 року склав 2628,2 тис. грн. Середня місячна заробітна плата склала - 2517,9 грн. Керівних працівників - 3575,3 грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.
 
Фінансова звітність
Загальний фонд
За 9 місяців 2015 року експедиція одержала за КПК 2407050 - 3 424 054,48грн. Фінансування за відношенням до кошторису складає 100 %.
 
На рахунку 90756001003518 залишилися кошти :
за КЕКВ 2111- 2636,52 грн.
за КЕКВ 2120 – 9 991,41 грн.
за КЕКВ 2210 – 4 279,39 грн.
за КЕКВ 2240- 188,67 грн.
за КЕКВ 2250 –1560,00 грн.
за КЕКВ 2272 – 5509,41 грн. 
за КЕКВ 2273 –0,23 грн. 
за КЕКВ 2274 – 39 404,89 грн.
за КЕКВ 2275 – 10 ,00 грн.
Всього на суму  63 580,52 грн.
Кошти залишилися, тому що до бухгалтерії не були надані рахунки для оплати. 
Всього касові видатки за 9 місяців 2015 року складають 3 424 054,48 грн. Фактичні видатки за КПК 2407050 - 3 412 072,49 грн..
 
При виконанні плану гідрогеологічних, лабораторних робіт та утримання автотранспорту використані окремі матеріали минулих років, які закуповувались за рахунок бюджетних коштів.
Так експедиція використала залишок матеріалів, які знаходились на складі закуплених за рахунок бюджетних коштів на суму:
за КЕКВ 2210 - 734,79 грн. (господарчі  товари );
за КЕКВ 2275- 11752,54 грн. (вугілля).
Дебіторська, кредиторська заборгованість
За КПК 2407050 дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.
Кредиторська заборгованість на початок року складала – 5381,33 грн., в тому числі:
 • за КЕКВ 2240 – 4211,33 грн. Це ТОВ «Южгазмонтаж» послуги перевірки газосигналізаторів – 300,00 грн. ДП «Одесастандартметрологія» повірка лабораторних приборів - 756,84 грн., «Одеський науковий дослідницький та проектний інститут землеустрою» за надання послуг з експертної оцінки земельної ділянки - 3154,49 грн.
 • за КЕКВ 2250 – 1170,00 грн. Відрядження за грудень 2014 року.
Заборгованість склалась за рахунок того, що платіжні доручення надані до ГУДКСУ в Одеській області у грудні 2014 року залишились без виконання. Заборгованість погашена у І кварталі 2015 року.
На звітну дату  кредиторська заборгованість складає 2636,52 грн. за КЕКВ 2111. Заборгованість склалася за рахунок того, що повернулися кошти перерахованого військового збору  - 2067,36 грн. та утримання за виконавчими листами – 569,16 грн. у зв’язку зі зміною реквізитів. Заборгованість погашена 2 жовтня 2015 року.
Кредиторської заборгованості по заробітній платі не має.
 • за  КЕКВ 2270 заборгованості не має.
Взятих зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань не має.
Кредиторська заборгованість постачальникам товарів та послуг порівняно з минулим роком  зменшилась 100% .
За 9 місяців 2015 року експедиція використала  електроенергії на суму – 63 999,77 грн. - 35,2 тис. Квт.; вугілля – 11 752,54 грн.–5,8 тис. кг.
 
Спеціальний фонд
На спеціальному рахунку залишилися кошти  на 01.01.2015 році у розмірі 515 248,98 грн. 
За рахунок надання платних послуг фізичним та юридичним особам експедиція одержала доходів за 9 місяців 2015 року – 747 857,40 грн.(без ПДВ).
В тому числі за рахунок лабораторних вимірювань показників води та ґрунтів, ґрунтових досліджень,  видачі рекомендацій - 744 764,40 грн., за оренду майна – 3093,00 грн.
Одеська ГГМЕ знята з обліку платників ПДВ.
Касові видатки складають - 674 920,30 грн.   у т.ч.за КЕКВ:
2111 – 193 400,64 грн.
2120 - 62 816,42 грн.
2210 - 267 611,11 грн.
2240-   37 433,06 грн.
2250 – 14 425,58 грн.
2800 – 42 511,47 грн.
2272 – 1857,89 грн.
2273 – 5 600,55 грн.
2274 – 3 533,56 грн.
3110 – 45 730,02 грн.
 
Всього фактичні видатки  за 9 місяців  2015 року  за спеціальним  рахунком складають за КПК 2407050 - 566 113,13грн.
Залишок коштів на 01.10.2015  складає – 588 186,08 грн.
 
Дебіторська, кредиторська заборгованість
За спеціальному рахунком  дебіторської заборгованості на початок року та  на звітну дату не має.
 
Кредиторська заборгованість на початок року  складала всього – 79 365,06грн., в тому числі прострочена – 38756,46 грн.:
 • за КЕКВ 2210 МПП «ТОР» - 12 907,30 грн. (хімічні реактиви);
 • за КЕКВ 2240 –  «Одеський науковий дослідницький та проектний інститут землеустрою» за  надання послуг з експертної оцінки земельної ділянки - 6447,15 грн. – КЕКВ 2250 - 3930,59 грн.(відрядження).
 • за КЕКВ 3110 – 56 080,02 грн. в т.ч. МПП «ТОР» за лабораторне обладнання (Термостат)- 22750,02 грн.; ТОВ «Одісей Юг» за лабораторне обладнання (Термооксиметр - експерт) - 22980,00 грн.
Заборгованість склалась за рахунок того, що платіжні доручення надані до ГУДКСУ в Одеській області залишились без виконання.
Вся заборгованість погашена у  поточному році.
 
Також обліковувалась заборгованість не зареєстрована у ГУДКСУ:
 • за КЕКВ 3110 – 10350,00 грн. ТОВ "Беніш Джі Пі еС Україна" Навігатори для автомобілів У 2015році заборгованість не реєструвалась у зв’язку з тим, що кошторисних призначень видатків інших  надходжень спеціального фонду у 2015 році не затверджено. Поводиться робота щодо повернення товару постачальнику. Документи на повернення відправлені на розгляд постачальнику.На звітну дату відповіді від постачальника не отримано. 
Також на звітну дату є кредиторська заборгованість 689,36 грн. за КЕКВ 2111, заборгованість склалася за рахунок того, що повернулися кошти перерахованого військового збору у зв’язку зі зміною реквізитів. Заборгованість погашена 2 жовтня 2015 року.
Кредиторська заборгованість порівняно з минулим роком зменшилась на 
69015,06 грн. або на 87%.
 
Дебіторська кредиторська заборгованість за іншими операціями,
які не відображені у формі 7д.
На початок року обліковувалася дебіторська заборгованість перед ФСС з ТВП по лікарняним листам,яка зареєстрована у ФСС з ТВП у грудні 2014 року. Відповідно обліковувалася кредиторська заборгованість перед працівниками по виплаті лікарняних листів. Сума дебіторської та кредиторської заборгованості складала – 24 615,36 грн. Заборгованість відображена у Додатку 18. Заборгованість погашена протягом І півріччя 2015 року. На звітну дату Дебіторської заборгованості за іншими операціями, які не відображені у формі 7д не має.
На звітну дату є кредиторську заборгованість за лікарняними листами на суму  3426,12 грн. Заборгованість погашена на початку жовтня.
 
За 9 місяців  2015 року по Одеській ГГМЕ не було складено органами Казначейства протоколів про порушення бюджетного законодавства.
В Одеській ГГМЕ проводилась інвентаризація станом на 01.10.2014 року(наказ № 45 від 25.09.2014 року).
За результатами інвентаризації складено протокол, де зазначено, що розбіжностей між бухгалтерським обліком матеріальних цінностей та фактичною наявністю не має. Лишків та недостач не виявлено.
 
Основні засоби
На балансі експедиції обліковується основних засобів на суму станом на 01.10.2015року  - 8 368 909,00 грн., з них:
 • земельні ділянки,  рах.101 на суму 4 845 837,00 грн.;
 • огорожа та благоустрій території (бетонні плити) рах. 102 на суму -551747,00 грн.;
 • будівлі рах.103 -1 427 634,00 грн.;
 • машини та обладнання рах.104 - 873 132 грн.;
 • транспортні засоби рах. 105 –  610 870,00 грн.;
 • інструменти та інвентар рах 106 - 24 951,00 грн.;
 • інші основні засоби рах.  109 - 34 738,00 грн.
Станом на 01.10.2015 року первісна вартість основних засобів збільшилася на  суму 1 115 203,00 грн. у зв’язку з тим, що були проіндексовані земельні ділянки.(рах. 101) 
За 9 місяців 2015р. нарахована амортизація на основні засоби на суму - 19242,00грн.
 
Матеріали
Залишок матеріалів, ГСМ на 1 жовтня 2015р складає - 259 921,13 грн. 
у т. ч:
 • запчастини -17 065,50грн.
 • бензин  - 108 063,61 грн.
 • матеріали - 109092,56 грн..
 • вугілля - 19736,86  грн.
 • тара - 608,8 грн.
 •  дизельне паливо - 5 353,80 грн.
 
Валютний рахунок
Одеська ГГМЕ має відкритий валютний рахунок в АБ «Укргазбанк», станом на 01.01.2015р залишок рахунку складає 0,00 грн.
Рахунок був відкритий у 2011році для зарахування коштів у іноземній валюті (американських доларах) за надання послуг Швейцарській фірмі «ЗОІ», та перерахування коштів у гривнях на спеціальний рахунок.