ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Звіт

про діяльність Одеської ГГМЕ

за І півріччя 2016 року

 

Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

Одеська ГГМЕ є структурним підрозділом Одеського обласного управління водних ресурсів.

Місцезнаходження: 65041, м. Одеса, вул. Льва Симиренко, 33-б.

Основними завданнями ОГГМЕ на 2016 рік є:

 • Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель, в тому числі контроль за підтопленням сільських населених пунктів в зоні зрошення на території Одеської області
 • Проведення моніторингу якості поверхневих вод, в тому числі прикордонних водних об’єктів згідно з Програмою державного моніторингу довкілля на території Одеської області.
 • Управління водними ресурсами на території підконтрольних районів Одеської області.

Основним документом, в якому передбачаються обсяги, види та строки виконання робіт, методика їх виконання, а також очікувані результати є "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2016 рік".

"Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2016 рік" погоджена з Одеським облводресурсів і затверджена Державним агентством водних ресурсів України.

За І квартал 2016 року Одеська ГГМЕ виконала на 100 % всі виробничі завдання, які зазначені в "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2016 рік."

А саме:

 • Спостереження за рівнем ґрунтових вод - 4216 замірів (100 %),
 • Гідрогеолого-меліоративне обстеження земель - 177,99 тис. га (100 %).
 • Механічне та ручне буріння - 617 п.м (100 %).
 • Лабораторні вимірювання показників якості води та властивостей ґрунту - 16214 ум. аналізів (111,9 %).
 • Виконання ремонтних робіт (поточний ремонт) - 36,3 тис. грн. (100 %).
 • Моніторинг поверхневих вод - 64 проби 1980 показників (100 %).
 • Здійснення управління водними ресурсами на території 15 підконтрольних районів (підготовка матеріалів для державного водного кадастру за розділом "Водокористування" за 2015 рік - 630 форм 2-ТП (водгосп) (100 %); обстеження водних об'єктів - 164 шт. (100 %); обстеження ГТС - 300 шт. (100 %); проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та здійснення природоохоронних заходів - 90 заходів. (100%)).

Складені та направлені до Держводагентства, Одеського облводресурсів та інших установ наступні звіти:

Звіт про результати спостережень за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками за 2015 рік.

Звіт про хімічний склад та забрудненість прикордонних водних об'єктів в 2015 році.

Річний звіт Одеської ГГМЕ з питань управління використання та відтворення водних ресурсів за 2015 р.

Технічний звіт Одеської ГГМЕ за 2015 рік.

Показники з обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем Одеської області станом на 1 січня 2016 року (статист. форми 1-ОВГ та 2-ОВГ).

Інформація про якість поливної води на початок поливного сезону 2016 р.

Інформація про еколого-меліоративний стан зрошуваних земель на початок вегетаційного періоду 2016 р.

Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель на початок вегетаційного періоду 2016 р.

У І півріччі 2016 року працівниками Одеської ГГМЕ були організовані заходи до Всесвітнього дня води (22 березня), до Дня довкілля (18 квітня), до Дня Південного Бугу (21 травня).

Працівниками Одеської ГГМЕ були організовані та проведені різноманітні заходи з охорони, збереження та раціонального використання водних ресурсів - відкриті уроки та бесіди в школах та інших навчальних закладах, суботники з прибирання ПЗС водних об'єктів, конкурси малюнків тощо в. м. Одеса, в м. Татарбунари та на території підконтрольних районів. Було надруковано 36 статей в місцевих газетах, авторами яких були працівники ОГГМЕ.

 

Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція надає послуги фізичним та юридичним особам з виконання:

 • Лабораторних вимірювань показників якості води та властивостей ґрунту;
 • Ґрунтових досліджень;
 • Інженерно-геологічних вишукувань;
 • Гідрогеологічних обстежень земель та обстежень водних об’єктів;
 • Бурових робіт;
 • Надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування.

За І півріччя 2016 року було надано послуг на суму 479,2 тис. грн. Було укладено 393 договори з фізичними та юридичними особами, в тому числі:

 • на виконання лабораторних вимірювань показників якості води - 184 дог;
 • на визначання ґрунтової характеристики земельних ділянок - 191 дог;
 • на надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування -18 дог.

Як і минулого року 4 січня укладено договір з ТОВ "Інфокс" на виконання лабораторних вимірювань хімічних показників стічних вод підприємств Одеського регіону на 2016 рік.

Загальна чисельність працівників в Одеській ГГМЕ складає 116 чоловік, в тому числі 58 спеціалістів та 58 робітників. Керівних працівників - 12 чоловік. Фонд оплати за І півріччя 2016 року склав 2177,9 тис. грн. Середня місячна заробітна плата працівників склала - 3100 грн.; середня заробітна плата керівних працівників - 4200 тис. грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

 

Фінансова звітність

Одеська ГГМЕ здійснює свою діяльність за КВЕД 01.61. Допоміжна діяльність у рослинництві.

Експедиція фінансується через Головне Управління Державної казначейської служби України в Одеській обл.

Розрахункові рахунки: 35218066003518; 35223266003518; 37113062003518

Код 01034194 МФО 828011

Знаходиться на касовому обслуговувані за зарплатним проектом у ПАТ АБ "Укрсиббанк".

Безпосередньо підпорядковується Одеському обласному управлінню водних ресурсів.

Загальний фонд

За І півріччя 2016 року експедиція одержала по КПК 2407050 - 2476186,36 грн. Процент фінансування за І півріччя 2016 року по відношенню до кошторису дорівнює 100% за загальним фондом.

По рахунку 90758066003518 залишилися кошти:

По КЕКВ 2120 – 24993,34 грн.

По КЕКВ 2210 – 2000,00 грн.

По КЕКВ 2240 – 8800,00 грн.

По КЕКВ 2250 – 2574,09 грн.

По КЕКВ 2272 – 12200,00 грн.

По КЕКВ 2273 – 40000,00 грн.

По КЕКВ 2274 – 22134,21 грн.

По КЕКВ 2275 – 12,00грн

Всього на суму  112713,64 грн.

За рахунок того,що до бухгалтерії не було надано документів для оплати.

По 2120 залишилися кошти за рахунок того,що планувалися видатки по єдиному податку 22%, а в експедиції працюють інваліди, нарахування на заробітну плату яких складає 8,41%.

Всього касові видатки за І півріччя 2016р. склали 2476186,36 грн.

Всього фактичні видатки за І півріччя 2016 року склали по КПК 2407050 - 2472591,89 грн.

При виконанні плану гідрогеологічних, лабораторних робіт та утримання автотранспорту використані окремі матеріали минулих років, які закуповувались за рахунок бюджетних коштів.

Так експедиція використала залишок матеріалів, які знаходились на складі закуплених за рахунок бюджетних коштів на суму по:

КЕКВ 2210 - 459,84 грн. (господарчі  товари )

за КЕКВ 2275- 15933,69 грн(вугілля).

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

По КПК 2407050 Дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторської заборгованості по заробітній платі не має.

По КЕКВ 2270 заборгованості не має.

Взятих зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань не має.

За І аівріччя 2016 рік експедиція використала вугілля на суму –15933,69 грн.(5,3 тис. кг).

 

Спеціальний фонд

На спеціальному рахунку залишилися кошти на 01.01.2016 р. у розмірі 385053,79 грн.

У зв’язку з порушеннями у минулі роки по спеціальному рахунку, які встановлені фінансовою інспекцією в Одеській області, експедиція перерахувала кошти до Державного бюджету з залишку на початок року у сумі 9418,28 грн., за рахунок чого змінився фінансовий результат за спеціальним фондом.

За спеціальним рахунком експедиція одержала доходів за І півріччя 2016 року 479158,00 грн. (без ПДВ) за надання послуг бюджетним установам, організаціям та населенню у т.ч.:

Проведення хімічних аналізів, видача погоджень та рекомендацій - 477158,00грн.

Оренда майна – 2000,00 грн.

Одеська ГГМЕ не платник ПДВ.

Касові видатки складають - 491 648,39 грн. у т.ч. за КЕКВ:

2111 – 199074,86 грн.

2120 – 36817,84 грн.

2210 – 194564,45 грн.

2230 – 7256,25 грн.

2240 – 28211,94 грн.

2250 – 8837,09 грн.

2800 – 1870,05 грн.

2272 – 0,96 грн.

2273 – 5081,27 грн.

2274 – 1741,68 грн.

2282 – 900,00 грн.

3110 – 7292,00 грн.

Всього фактичні видатки за І півріччя 2016 року по спеціальному рахунку склали по КПК 2407050 - 442958,68 грн.

Залишок коштів на 01.07.2016 року складає 363145,12 грн.

 

Дебіторська, Кредиторська заборгованість

По спеціальному рахунку Дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторська заборгованість на початок року складала всього – 10350,00грн., з неї прострочена – 10350,00 грн. КЕКВ 3110 – 10350,00 грн.

На звітну дату Кредиторська заборгованість – 10350,00 грн.

Заборгованість не зареєстрована у ГУДКСУ: ТОВ "Беніш Джі Пі еС Україна" Навігатори для автомобілів. У 2016 році заборгованість не реєструвалась у зв’язку з тим, що кошторисних призначень видатків інших надходжень спеціального фонду у 2016 році не затверджено. Проводиться робота по поверненню товару постачальнику. Документи на повернення відправлені на розгляд постачальнику.

На звітну дату відповіді від постачальника не отримано. Заборгованість обліковується по КЕКВ 3110.

Дебіторська, Кредиторська заборгованість за іншими операціями, які

не відображені у формі 7д.

На початок року Дебіторська заборгованість за іншими операціями, які не відображені у формі 7д склала – 17860,37 грн. Заборгованість склалася за рахунок того, що лікарняні листи зареєстровані у ФСС з ТВП у грудні 2015 року не профінансувалися фондом, відповідно маємо Кредиторську заборгованість по лікарняним листам перед працівниками на суму 17860,37 грн.

На звітну дату Дебіторської та Кредиторської заборгованості за іншими операціями, які не відображені у формі 7д не має.

За І півріччя 2016 року по Одеській ГГМЕ не було складено органами Казначейства протоколів про порушення бюджетного законодавства.

В Одеській ГГМЕ проводилась інвентаризація станом на 01.10.2015р. (наказ № 48 від 15.10.2015р.).

За результатами інвентаризації складено протокол, де зазначено, що розбіжностей між бухгалтерським обліком матеріальних цінностей та фактичною наявністю не має. Залишків та недостач не виявлено.

 

Основні засоби

На балансі експедиції обліковується основних засобів на суму станом на 01.07.2016р. – 10464076,96 грн.:

- земельні ділянки (рах.101) – 6939826,70 грн.;

- огорожа та благоустрій території (бетонні плити) (рах.102) – 551747,00 грн.;

- будівлі (рах.103) – 1427634,00 грн.;

- машини та обладнання (рах.104) – 867018,26 грн.;

- транспортні засоби (рах.105) – 618162,00 грн.;

- інструменти та інвентар (рах.106) – 24951,00 грн.;

- інші основні засоби (рах.109) – 34738,00 грн..

Станом на 01.07.2016 року первісна вартість основних засобів збільшилася на суму – 2078599,70 грн., у зв’язку з тим, що були проіндексовані земельні ділянки (рах.101) на суму – 2096990,70 грн., придбано гумового човна (рах. 105) на суму – 7292,00 грн., проведена дооцінка лабораторного приладу ПАЖ на суму – 20,00 грн.

Також проведено списання комп’ютерної техніки та лабораторного приладу на суму – 25703,00 грн.

За І півріччя 2016 рік амортизація основних засобів не нараховувалась у зв’язку з тим що,у положенні про облікову політику затверджено нарахування амортизації один раз на рік, у кінці року.

 

Матеріали

Залишок матеріалів, ГСМ на 1 липня 2016р. складає – 385399,80 грн.

- запчастини – 18423,21 грн;

- бензин – 170331,02 грн;

- матеріали – 169324,57 грн;

- вугілля – 19456,74 грн;

- тара – 608,8 грн;

- дизельне паливо – 7255,46 грн.

 

Валютний рахунок

Одеська ГГМЕ має відкритий валютний рахунок в АБ «Укргазбанк», станом на 01.04.2016р. залишок рахунку складає 0,00 грн.

Рахунок був відкритий у 2011 році для зарахування коштів у іноземній валюті (американських доларах) за надання послуг Швейцарській фірмі «ЗОІ», та перерахування коштів у гривнях на спеціальний рахунок.