ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Про проведення наради-семінару на тему:

«Актуальні питання з ведення моніторингу меліоративних земель»

1-2 жовтня 2015 року в м. Одеса відбулася нарада-семінар за темою: «Актуальні питання з ведення моніторингу меліорованих земель» за участю представників Держводагентства, Державного інституту управління та економіки водних ресурсів, Інституту водних проблем і меліорації НААН, ДП «Укрводсервіс», Управління з надзвичайних ситуацій в Одеській області, Одеського та Черкаського облводресурсів, гідрогеолого-меліоративних експедицій та партій.

Під час зазначеної наради-семінару розглядалися питання щодо: пріоритетних напрямків діяльності та першочергових завдань гідрогеолого-меліоративних підрозділів Держводагентства; науково-технічного забезпечення діяльності підрозділів гідрогеолого-меліоративної служби щодо аналізу і прогнозування меліоративної обстановки на зрошуваних масивах; застосування даних моніторингу при розробленні проектної документації на будівництво та реконструкцію водогосподарських систем та об’єктів; проектування нових об’єктів для підвищення водозабезпечення окремих територій; застосування природоохоронного законодавства у роботі водогосподарських організацій; завдання водогосподарських організацій із забезпечення належного метрологічного нагляду; перспективних напрямків діяльності водогосподарських організацій, у тому числі із залученням допомоги міжнародних екологічних організацій; організації роботи гідрогеолого-меліоративної служби в сучасних умовах, проблемних питань та пропозицій щодо підвищення ефективності її діяльності та ін.

Державний моніторинг вод, моніторинг меліорованих земель та моніторинг водокористування здійснюється з метою забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан водних об’єктів, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Згідно із затвердженими програмами моніторингу щорічно виконується більше ніж 450 тисяч інструментально-лабораторних вимірювань показників складу та властивостей вод та ґрунтів. За результатами роботи вимірювальних підрозділів Агентства проводиться аналіз екологічної ситуації та оперативно приймаються управлінські рішення щодо покращення стану довкілля і, зокрема, поверхневих вод.

Інформація про стан водних ресурсів і їх якість, яку отримують водогосподарські організації у результаті функціонування системи моніторингу довкілля, суб’єктом якої є Держводагентство, дозволяє зменшити дію ризиків, що виникають при погіршенні з різних причин санітарноепідемічної ситуації на водних об’єктах, запобігти можливим надзвичайним ситуаціям, виявити «гарячі точки», своєчасно інформувати центральні та місцеві органи виконавчої влади про загрози, насамперед, при проходженні високих повеней та паводків, а також при аварійних скидах забруднених зворотних вод.