ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Звіт

про діяльність Одеської ГГМЕ

за ІІ квартал  2015 року

 

Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

Одеська ГГМЕ є структурним підрозділом Одеського обласного управління водних ресурсів.

Місцезнаходження: 65041, м.Одеса, вул. Льва Симиренко, 33-б.

 

Основними завданнями ОГГМЕ є:

- Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель, в тому числі контроль за підтопленням сільських населених пунктів в зоні зрошення на території Одеської області.

- Проведення моніторингу якості поверхневих вод, в тому числі прикордонних водних об’єктів згідно з Програмою державного моніторингу довкілля на території Одеської області.

- Управління водними ресурсами на території підконтрольних районів Одеської області.

Основним документом, в якому передбачаються обсяги, види та строки виконання робіт, методика їх виконання, а також очікувані результати є "Програма робіт Одеської ГГМЕ".

"Програма робіт Одеської ГГМЕ" складається на календарний рік, погоджується з Одеським облводресурсів і затверджується Державним комітетом України по водному господарству до 1 січня року, на який вона складається.

За ІІ квартал Одеська ГГМЕ виконала на 100 % всі виробничі завдання, які зазначені в "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2015 рік."

А саме:

- Спостереження за рівнем ґрунтових вод - 4112 замірів (100 %),

- Гідрогеолого-меліоративне обстеження земель - 180,99 тис. га (100 %).

- Механічне та ручне буріння - 960 п.м (100 %).

- Лабораторні вимірювання показників якості води та властивостей ґрунту - 17238 ум. аналізів (119%).

- Виконання ремонтних робіт (поточний ремонт) - 27,9 тис. грн. (100 %).

- Моніторинг поверхневих вод - 34 проби 2167 показників (110 %).

- Здійснення управління водними ресурсами на території 15 підконтрольних районів (підготовка матеріалів для державного водного кадастру за розділом "Водокористування" за 2014 рік - 630 форм 2-ТП (водгосп) (100 %); обстеження водних об'єктів - 323 шт. (108 %); обстеження ГТС - 605 шт. (105 %); проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та здійснення природохоронних заходів - 90 заходів. (100%)).

Складена та направлена до Держводагентства, Одеського облводресурсів та інших установ та організацій наступна звітна документація:

Звіт про результати спостережень за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками  за 2014 рік.

Звіт про хімічний склад та забрудненість прикордонних водних об'єктів в 2014 році.

Річний звіт Одеської ГГМЕ з питань управління використання та відтворення водних ресурсів за 2014 р.

Технічний звіт Одеської ГГМЕ за 2014 рік.

Довідка про результати досліджень на балансовій станції у 2014 році.

Інформація про еколого-меліоративний стан зрошуваних земель Одеської області на початок  вегетаційного сезону 2015 року.

Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель Одеської області на початок  вегетаційного сезону 2015 року.

Інформація про якість поливної води в джерелах зрошення Одеської області на початок поливного сезону 2015 року.

Показники з обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем Одеської області станом на 1 січня 2015 року.

У І півріччі 2015 року працівниками Одеської ГГМЕ були організовані заходи до Всесвітнього дня води (22 березня), до Дня довкілля (18 квітня), до Дня Південного Бугу (18 травня). Зокрема до Дня довкілля була приурочена всеукраїнська акція "Зробимо Україну чистою! – 2015" в рамках якої був проведений "місячник благоустрою з 3 квітня по 6 травня.

Працівниками Одеської ГГМЕ були організовані та проведені різноманітні заходи з охорони, збереження та раціонального використання водних ресурсів - відкриті уроки та бесіди в школах та інших навчальних закладах, суботники з прибирання ПЗС водних об'єктів, конкурси малюнків тощо в. м. Одеса, в м. Татарбунари та на території підконтрольних районів. Було надруковано 26 статей в місцевих газетах, авторами яких були працівники ОГГМЕ.

Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція надає послуги фізичним та юридичним особам з виконання:

  • Лабораторних вимірювань показників якості води та властивостей ґрунту;
  • Ґрунтових досліджень;
  • Інженерно-геологічних вишукувань;
  • Гідрогеологічних обстежень земель та обстежень водних об’єктів;
  • Бурових робіт;
  • Надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування.

За І півріччя 2015 року було надано послуг на суму 544,5 тис. грн. Було укладено 241 договір з фізичними та юридичними особами:

На виконання лабораторних вимірювань показників якості води - 194 договорів.

На визначання ґрунтової характеристики земельних ділянок - 82 договори.

На надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування -161 договір.

Зокрема 13 січня укладено договір з ТОВ "Інфокс" на виконання лабораторних вимірювань хімічних показників стічних вод підприємств Одеського регіону на 2015 рік.

Загальна чисельність працівників в Одеській ГГМЕ складає 116 чоловік, в тому числі 58 спеціалістів та 58 робітників. Керівних працівників - 12 чоловік. Фонд оплати за І півріччя 2015 року склав 1793,8 тис. грн. Середня місячна заробітна плата склала - 2580 грн. Керівних працівників - 3970 грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

 

Фінансова звітність

Одеська ГГМЕ здійснює свою діяльність за КВЕД 01.61. Допоміжна діяльність у рослинництві.

Експедиція фінансується через Головне Управління Державної казначейської служби  України в Одеській обл.

Розрахунковий рахунки: 35216001003518, 35221201003518,

35224101003518, 37111016000159,

Код 01034194 МФО 828011

Знаходимось на касовому обслуговувані по зарплатному проекту у ПАТ АБ "Укрсиббанк".

Безпосередньо підпорядковуємось Одеському обласному управлінню  водних ресурсів.

 

Загальний фонд

За  І півріччя 2015 року  експедиція одержала по КПК 2407050 - 2388320,81 грн. Процент фінансування  за І півріччя  2015 року по  відношенню до кошторису дорівнює 100% по загальному фонду.

По рахунку 90756001003518 залишилися кошти

по КЕКВ 2210 – 20 833,39 грн.

по КЕКВ 2240 – 188,67 грн..

по КЕКВ 2250 – 1 290,00грн

по КЕКВ 2272 – 9 767,01 грн.

по КЕКВ 2273 – 10,23 грн.

по КЕКВ 2274 – 39 404,89грн

по КЕКВ 2275 – 10 ,00грн

Всього на суму  74 504,19 грн.

за рахунок того, що до бухгалтерії не було надано рахунків для оплати.

Всього касові видатки за І півріччя 2015 р. складають   2 388 320,81 грн.

Всього фактичні видатки  за І півріччя 2015 року складають по КПК 2407050 -2 385 436,81 грн.

Фактичні видатки більше касових за рахунок того, що при виконанні плану гідрогеологічних, лабораторних робіт та утримання автотранспорту використані окремі матеріали минулих років, які закуповувались за рахунок бюджетних коштів.

Так експедиція використала залишок матеріалів, які знаходились на складі закуплених за рахунок бюджетних коштів на суму по

КЕКВ 2210 734,79 грн. (господарчі товари )

КЕКВ 2275 11752,54 грн. (вугілля).

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

По КПК 2407050 Дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторська заборгованість на початок року складає – 5381,33 грн. в тому числі по

КЕКВ 2240 – 4211,33 грн. у т.ч.

ТОВ «Южгазмонтаж» послуги перевірки газосигналізаторів – 300,00 грн

ДП «Одесастандартметрологія» повірка лабораторних приладів - 756,84 грн.

«Одеський науковий дослідницький та проектний інститут землеустрою»

за надання послуг з експертної оцінки земельної ділянки - 3154,49 грн.

КЕКВ 2250 – 1170,00 грн. Відрядження за грудень 2014 р.

Заборгованість склалась за рахунок того, що платіжні доручення надані до ГУДКСУ в Одеській області у грудні 2014 року залишились без виконання.

Заборгованість погашена у І кварталі 2015 року.

На звітну дату Кредиторської заборгованості не має.

Кредиторської заборгованості по заробітній платі не має.

по КЕКВ 2270 заборгованості не має.

Взятих зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань  не має. Кредиторська заборгованість постачальникам товарів та послуг порівняно з минулим роком  зменшилась 100% .

За І півріччя 2015 року експедиція використала  електроенергії на суму – 39 989,77грн- 25,0 тис. Квт.

Вугілля – 11 752,54 грн. –5,8 тис. кг.

 

Спеціальний фонд

На спеціальному рахунку залишилися кошти на 01.01.2015 р. у розмірі 515 248,98 грн.

 

По спеціальному рахунку експедиція одержала  доходів за І півріччя 2015 року – 544 434,60 грн. Без ПДВ від надання  послуг бюджетними установами організаціям та населенню у т.ч.

Проведення хім. аналізів, видача погоджень та рекомендацій

- 541 341,60 грн.

Оренда майна – 3093,00 грн.

Одеська ГГМЕ знята з обліку платників ПДВ.

Касові видатки складають - 469395,31 грн. у т.ч.

КЕКВ 2111 – 80 833,00 грн.

КЕКВ 2120 – 26 434,83грн.

КЕКВ 2210 – 231 174,90 грн.  

КЕКВ 2240 – 22 200,12 грн.

КЕКВ 2250 – 11 968,58 грн.

КЕКВ 2800 – 41 795,57грн..

КЕКВ 2272 – 1756,93 грн.

КЕКВ 2273 – 2000,00 грн.

КЕКВ 2274 – 3 533,56 грн.

КЕКВ 3110 – 45 730,02 грн.

 

Всього фактичні видатки за І півріччя 2015 року по спеціальному рахунку складають по КПК 2407050- 317 681,00грн.

Залишок коштів на 01.07.2015 складає – 590 288,27 грн.

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

По Спеціальному рахунку  Дебіторської заборгованості на початок року та  на звітну дату не має.                                                     

 

Кредиторська заборгованість на початок року складає всього –

79 365,06 грн. з неї прострочена – 38756,46 грн. в тому числі

КЕКВ 2210 МПП «ТОР» -12 907,30 грн. (хімічні реактиви) 

КЕКВ 2240 – «Одеський науковий дослідницький та проектний інститут землеустрою» за надання послуг з експертної оцінки земельної ділянки - 6447,15 грн – КЕКВ 2250 -3930,59 грн.(відрядження).

КЕКВ 3110 – 56 080,02 грн. в т.ч.

МПП «ТОР» за лабораторне обладнання (Термостат)- 22750,02 грн.

ТОВ «Одісей Юг» за лабораторне обладнання (Термооксиметр-експерт) - 22980,00 грн.

Заборгованість склалась за рахунок того, що платіжні доручення надані до ГУДКСУ в Одеській області залишились без виконання.

Вся заборгованість погашена у  поточному році.

 

Також обліковувалась заборгованість не зареєстрована у ГУДКСУ:

по КЕКВ 3110 – 10350,00 грн. ТОВ "Беніш Джі Пі еС Україна" Навігатори для автомобілів  У 2015 році заборгованість не реєструвалась у зв’язку з тим,що кошторисних призначень видатків інших  надходжень спеціального фонду у 2015 році не затверджено. Поводиться робота по поверненню товару постачальнику. Документи на повернення відправлені на розгляд постачальнику.

На звітну дату відповіді від постачальника не отримано. Заборгованість обліковується по КЕКВ 3110.                                                     

Кредиторська заборгованість порівняно з минулим роком зменшилась на 69 015,06 грн., - 87%.

 

Дебіторська-кредиторська заборгованість за іншими операціями, які не відображені у формі 7д.

На початок року обліковувалася Дебіторська заборгованість перед ФСС з ТВП по лікарняним листам,яка зареєстрована у ФСС з ТВП у грудні 2014 року. Відповідно обліковувалася Кредиторська заборгованість перед працівниками по виплаті лікарняних листів. Сума Дебіторської та Кредиторської заборгованості складала – 24 615,36 грн. Заборгованість відображена у Додатку 18.Заборгованість погашена протягом І півріччя 2015 року. На звітну дату Дебіторської та Кредиторської заборгованості за іншими операціями,які не відображені у формі 7д не має.  

За І півріччя  2015 року по Одеській ГГМЕ не було складено органами Казначейства протоколів про порушення бюджетного законодавства. 

В Одеській ГГМЕ проводилась інвентаризація станом на 01.10.2014 р. наказ № 45 від 25.09.2014 р.

За результатами інвентаризації складено протокол, де зазначено, що розбіжностей між бухгалтерським обліком матеріальних цінностей та фактичною наявністю не має. Лишків та недостач не виявлено.

 

Основні засоби

На балансі експедиції обліковується основних засобів на суму станом на 01.04.2015р -8 368 909,00 грн.

з них Земельні ділянки, рахунок101 на суму 4 845 837,00 грн.

огорожа та благоустрій території (бетонні плити) рахунок 102 на суму -551 747,00 грн.

Будівлі рахунок 103 - 1 427 634,00 грн.,

Машини та обладнання рахунок 104 - 873 132 грн.,

Транспортні засоби рахунок 105 – 610 870,00 грн.,

Інструменти та інвентар рахунок 106 - 24 951,00 грн.

Інші основні засоби рахунок 109 - 34 738,00 грн.

Станом на 01.07.2015 року первісна вартість основних засобів збільшилася на  суму 1 115 203,00 грн. у зв’язку з тим, що були проіндексовані земельні ділянки.(рах.101).

У І півріччі 2015 р. нарахована амортизація на основні засоби у сумі - 19242,00 грн.

 

Матеріали

Залишок матеріалів, ГСМ на 1 липня 2015 р. складає -     291 613,15 грн.

У т. ч.

Запчастини 18 567,38 грн.

Бензин 135 178,36 грн.

Матеріали 121 613,15 грн..

Вугілля 9 736,86 грн.

Тара 608,8 грн.

Дизельне паливо 5 481,90 грн.

 

Валютний рахунок

Одеська ГГМЕ має відкритий валютний рахунок в АБ «Укргазбанк», станом на 01.01.2015р залишок рахунку складає 0,00 грн.

Рахунок був відкритий у 2011 році для зарахування коштів у іноземній валюті (американських доларах) за надання послуг Швейцарській фірмі «ЗОІ» та перерахування коштів у гривнях на спеціальний рахунок.