ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Звіт

про діяльність Одеської ГГМЕ

за І квартал 2017 року

 

ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

Одеська ГГМЕ є структурним підрозділом Одеського обласного управління водних ресурсів.

Місцезнаходження: 65041, м. Одеса, вул. Льва Симиренко, 33-б.

Основними завданнями ОГГМЕ на 2017 рік є:

 • Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель, в тому числі контроль за підтопленням сільських населених пунктів в зоні зрошення на території Одеської області.
 • Проведення моніторингу якості поверхневих вод, в тому числі прикордонних водних об’єктів згідно з Програмою державного моніторингу довкілля на території Одеської області.
 • Управління водними ресурсами на території підконтрольних районів Одеської області.

Основним документом, в якому передбачаються обсяги, види та строки виконання робіт, методика їх виконання, а також очікувані результати є "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2017 рік".

"Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2017 рік" погоджена з Одеським облводресурсів і затверджена Державним агентством водних ресурсів України.

За ІII квартал 2017 року Одеська ГГМЕ виконала на 100 % всі виробничі завдання, які зазначені в "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2017 рік."

А саме:

 • Спостереження за рівнем ґрунтових вод - 6154 замірів (100 %),
 • Гідрогеолого-меліоративне обстеження земель - 309,46 тис. га (100 %).
 • Механічне та ручне буріння - 1687 п.м (100 %).
 • Лабораторні вимірювання показників якості води та властивостей ґрунту - 23764 ум. аналізів (109,4%).
 • Виконання ремонтних робіт (поточний ремонт) - 183,3 тис. грн. (100 %).
 • Моніторинг поверхневих вод - 109 проби 3402 показників (100 %).
 • Здійснення управління водними ресурсами на території 15 підконтрольних районів (підготовка матеріалів для державного водного кадастру за розділом "Водокористування" за 2016 рік - 638 форм 2-ТП (водгосп) (100 %); обстеження водних об'єктів - 266 шт. (100 %); обстеження ГТС - 503 шт. (100 %); проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та здійснення природоохоронних заходів - 108 заходів. (100%)).

Складені та направлені до Держводагентства, Одеського облводресурсів та до інших установ наступні звіти:

Звіт про результати спостережень за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками за 2016 рік.

Звіт про хімічний склад та забрудненість прикордонних водних об'єктів в 2016 році.

Річний звіт Одеської ГГМЕ з питань управління використання та відтворення водних ресурсів за 2016 р.

Технічний звіт Одеської ГГМЕ за 2016 рік.

Показники з обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем Одеської області станом на 1 січня 2017 року (статист. форми 1-ОВГ та 2-ОВГ).

Інформація про якість поливної води на початок поливного сезону 2017 р.

Інформація про еколого-меліоративний стан зрошуваних земель на початок вегетаційного періоду 2017 р.

Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель на початок вегетаційного періоду 2017 р.

Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель на середину вегетаційного періоду 2017 р.

За III квартал 2017 року працівниками Одеської ГГМЕ були організовані заходи до Всесвітнього дня води (22 березня), до Дня довкілля (18 квітня), до Дня Південного Бугу (20 травня), до Дня Дністра (8 липня).

Працівниками Одеської ГГМЕ були організовані та проведені різноманітні заходи з охорони, збереження та раціонального використання водних ресурсів - відкриті уроки та бесіди в школах та інших навчальних закладах, суботники з прибирання ПЗС водних об'єктів, конкурси малюнків тощо в. м. Одеса, в м. Татарбунари та на території підконтрольних районів. Було надруковано 36 статей в місцевих газетах, авторами яких були працівники ОГГМЕ.

 

Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція надає послуги фізичним та юридичним особам з виконання:

 • Лабораторних вимірювань показників якості води та властивостей ґрунту;
 • Ґрунтових досліджень;
 • Інженерно-геологічних вишукувань;
 • Гідрогеологічних обстежень земель та обстежень водних об’єктів;
 • Бурових робіт;
 • Надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування.

За ІII квартал 2017 року було надано послуг на суму 938,8 тис. грн. Було укладено 642 договорів з фізичними та юридичними особами, в тому числі:

 • На виконання лабораторних вимірювань показників якості води - 308 договорів;
 • На визначання ґрунтової характеристики земельних ділянок - 287 договорів;
 • На надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування -44 договори.

Як і в 2015-2016 роки 3 січня укладено договір з ТОВ "Інфокс" на виконання лабораторних вимірювань хімічних показників стічних вод підприємств Одеського регіону на 2017 рік.

Загальна чисельність працівників в Одеській ГГМЕ складає 116 чоловік, в тому числі 58 спеціалістів та 58 робітників. Керівних працівників - 12 чоловік. Фонд оплати за ІII квартал 2017 року склав 4021,5 тис. грн. Середня місячна заробітна плата працівників склала - 3852 грн.; середня заробітна плата керівних працівників - 4865 тис. грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

 

Фінансова звітність

Одеська ГГМЕ здійснює свою діяльність за КВЕД 01.61. Допоміжна діяльність у рослинництві.

Експедиція фінансується через Головне Управління Державної казначейської служби України в Одеській обл.

Розрахункові рахунки: 35218066003518; 35223266003518; 37113062003518

Код 01034194 МФО 828011

Знаходиться на касовому обслуговувані за зарплатним проектом у ПАТ АБ "Укрсиббанк".

Безпосередньо підпорядковується Одеському обласному управлінню водних ресурсів.

Загальний фонд

За ІII квартал 2017 року експедиція одержала по КПК 2407050 - 4998358,53 грн. Процент фінансування за ІII квартал 2017 року по відношенню до кошторису дорівнює 100% за загальним фондом.

По рахунку 90758066003518 залишилися кошти:

По КЕКВ 2210 – 8958,66 грн.;

По КЕКВ 2240 – 17 577 ,24 грн;

По КЕКВ 2250 – 800,00 грн.;

По КЕКВ 2272 – 2396,02 грн.;

По КЕКВ 2273 – 0,32 грн.;

По КЕКВ 2274 – 91483,23грн.;

По КЕКВ 2275 – 10006,00 грн.;

Всього на суму 131 221,47 грн. (за рахунок того, що до бухгалтерії не були надані документи для оплати).

Всього касові видатки за ІII квартал 2017 р. складають 4995358,53 грн.

Всього фактичні видатки за ІII квартал 2017 року складають по КПК 2407050 – 5013990,30 грн..

При виконанні плану гідрогеологічних, лабораторних робіт та утримання автотранспорту використані окремі матеріали минулих років, які закуповувались за рахунок бюджетних коштів.

Також експедиція використала залишок матеріалів, які знаходились на складі, закуплених за рахунок бюджетних коштів на суму по:

по КЕКВ 2210 - 4736,99 грн. (хім. реактиви );

по КЕКВ 2210 - 400,17 грн. (господ. товари);

по КЕКВ 2210 - 1290,02 грн. (запчастини);

по КЕКВ 2275 - 12204,59 грн. (вугілля).

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

По КПК 2407050 Дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторської заборгованості по заробітній платі не має.

По КЕКВ 2270 заборгованості не має.

Взятих зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань не має.

За ІII квартал 2017 року експедиція використала вугілля на суму – 22198,59 грн - 5,2 тис. кг.

 

Спеціальний фонд

На спеціальному рахунку залишилися кошти на 01.01.2017 р. у розмірі 367 198,53 грн.

По спеціальному рахунку експедиція одержала доходів за ІII квартал 2017 року - 938768,53 грн. від надання послуг бюджетними установами організаціям та населенню у т.ч.:

Проведення хімічних аналізів, видача погоджень та рекомендацій -- 912092,52 грн.

Оренда майна – 26676,02 грн.

Одеська ГГМЕ набула статусу платника ПДВ з 28.08.2017 року

Нараховано ПДВ за 2017 рік – 20 826,34

Касові видатки складають -884 599,08 грн. у т.ч за КЕКВ:

2111 – 193 690,00 грн.;

2120 - 38 547,03 грн.;

2210 - 393 971,13 грн.;

2230 - 23 002,00 грн.;

2240 - 85 510,47 грн.;

2250 – 24 712,37 грн.;

2800 – 26 862,21 грн.;

2272 – 520,00 грн.;

2273 – 6 608,14 грн.;

2274 – 5497,27 грн.;

Всього фактичні видатки за ІII квартал 2017 рік по спеціальному рахунку складають по КПК 2407050 - 724 909,77 грн.

Перевищення касових видатків над фактичними склалося за рахунок того, що на складі експедиції залишилися матеріали, куплені у 2017 році (бензин, господарчі товари, хімічні реактиви).

Залишок коштів на 01.10.2017 складає – 421 469,53 грн.

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

По спеціальному рахунку Дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

За спеціальним рахунком Кредиторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Дебіторська кредиторська заборгованість за іншими операціями,

які не відображені у формі 7д.

На початок року Дебіторської заборгованості за іншими операціями,які не відображені у формі 7д – не має.

На звітну дату Дебіторської заборгованості за іншими операціями,які не відображені у формі 7д не має.

На звітну дату Кредиторська заборгованість за іншими операціями складає – 50745,04 грн. - за лікарняними листами. Склалася за рахунок того, що ФСС з ТВП перерахував кошти в останні дні вересня 2017 року. На початку жовтня кредиторська заборгованість перед працівниками буде погашена.

Також відображена заборгованість за нарахуваннями поточних зобов’язань щодо ПДВ, яка буде відображена у декларації по ПДВ за вересень 2017 року до 20.10.2017 року , та виплачена до 30.10.2017 року.

За ІII квартал 2017 року по Одеській ГГМЕ не було складено органами Казначейства протоколів про порушення бюджетного законодавства.

В Одеській ГГМЕ проводилась інвентаризація станом на 01.10.2016р. (наказ № 48 від 13.10.2016 р.).

За результатами інвентаризації складено протокол, де зазначено, що розбіжностей між бухгалтерським обліком матеріальних цінностей та фактичною наявністю не має. Лишків та недостач не виявлено.

За ІII квартал 2017 року амортизація основних засобів не нараховувалася, у зв’язку з тим, що згідно з Положенням про облікову політику експедиції, амортизація нараховується у кінці року.

Валютний рахунок

Одеська ГГМЕ має відкритий валютний рахунок в АБ «Укргазбанк», станом на 01.10.2017р. залишок рахунку складає 0,00 грн.

Рахунок був відкритий у 2011році для зарахування коштів у іноземній валюті (американських доларах) за надання послуг Швейцарській фірмі «ЗОІ», та перерахування коштів у гривнях на спеціальний рахунок.