ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Звіт

про діяльність Одеської ГГМЕ

за 2016 рік

 

Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

Одеська ГГМЕ є структурним підрозділом Одеського обласного управління водних ресурсів.

Місцезнаходження: 65041, м. Одеса, вул. Льва Симиренко, 33-б.

Основними завданнями ОГГМЕ на 2016 рік є:

 • Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель, в тому числі контроль за підтопленням сільських населених пунктів в зоні зрошення на території Одеської області.
 • Проведення моніторингу якості поверхневих вод, в тому числі прикордонних водних об’єктів згідно з Програмою державного моніторингу довкілля на території Одеської області.
 • Управління водними ресурсами на території підконтрольних районів Одеської області.

Основним документом, в якому передбачаються обсяги, види та строки виконання робіт, методика їх виконання, а також очікувані результати є "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2016 рік".

"Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2016 рік" погоджена з Одеським облводресурсів і затверджена Державним агентством водних ресурсів України.

За 2016 рік Одеська ГГМЕ виконала на 100 % всі виробничі завдання, які зазначені в "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2016 рік."

А саме:

 • Спостереження за рівнем ґрунтових вод - 8374 замірів (100 %),
 • Гідрогеолого-меліоративне обстеження земель - 336,77 тис. га (100 %).
 • Механічне та ручне буріння - 1648 п.м (100 %).
 • Лабораторні вимірювання показників якості води та властивостей ґрунту - 31753 умовних аналізів (110,5%).
 • Виконання ремонтних робіт (поточний ремонт) - 115,7 тис. грн. (100 %).
 • Моніторинг поверхневих вод - 128 проб 3982 показника (110,7 %).
 • Здійснення управління водними ресурсами на території 15 підконтрольних районів (підготовка матеріалів для державного водного кадастру за розділом "Водокористування" за 2015 рік - 630 форм 2-ТП (водгосп) (100 %); обстеження водних об'єктів - 587 шт. (100 %); обстеження ГТС - 1103 шт. (100 %); проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та здійснення природоохоронних заходів - 108 заходів. (100%)).

Складені та направлені до Держводагентства, Одеського облводресурсів та інших установ наступні звіти:

Звіт про результати спостережень за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками  за 2015 рік.

Звіт про хімічний склад та забрудненість прикордонних водних об'єктів в 2015 році.

Річний звіт Одеської ГГМЕ з питань управління використання та відтворення водних ресурсів за 2015 рік.

Технічний звіт Одеської ГГМЕ за 2015 рік.

Показники з обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем Одеської області станом на 1 січня 2016 року (статист. форми 1-ОВГ та 2-ОВГ).

Інформація про якість поливної води на початок поливного сезону 2016 року.

Інформація про еколого-меліоративний стан зрошуваних земель на початок вегетаційного періоду 2016 року.

Інформація про меліоративний стан осушуваних земель на початок вегетаційного періоду 2016 року.

Інформація про меліоративний стан осушуваних земель на середину вегетаційного періоду 2016 року.

Щоквартальні звіти про стан поверхневих вод.

Звіт про результати ґрунтово-сольової зйомки 2015 року на Дунай-Дністровській зрошувальній системі.

Інформація про еколого-меліоративний стан зрошуваних земель на кінець поливного періоду 2016 року.

Інформація про якість поливної води на кінець поливного періоду 2016 року.

Довідки про гідрогеолого-меліоративний стан земель та підтоплення сільських населених пунктів для районних державних адміністрацій.

Інформація про масштаби підтоплення сільських населених пунтів Одеської області в 2016 році.

Щоквартальні довідки про гідрогеологічний стан дренажних ділянок у долині р. Дунай.

Показники підтоплення с/г угідь та території СНП в зоні зрошення Одеської області за станом на 1 жовтня 2016 року.

Узагальнюючий звіт про вологозапаси на зрошуваних землях Одеської області в поливний період 2016 року.

 

У 2016 році працівниками Одеської ГГМЕ були організовані заходи до Всесвітнього дня води (22 березня), до Дня довкілля (18 квітня), до Дня Південного Бугу (21 травня), до Дня Дністра (9 липня).

Працівниками Одеської ГГМЕ були організовані та проведені різноманітні заходи з охорони, збереження та раціонального використання водних ресурсів - відкриті уроки та бесіди в школах та інших навчальних закладах, суботники з прибирання ПЗС водних об'єктів, конкурси малюнків тощо в м. Одеса, в м. Татарбунари та на території підконтрольних районів. Було підготовлено до друку 36 статей в місцевих газетах, авторами яких були працівники ОГГМЕ (надруковано 24 статті).

 

Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція надає послуги фізичним та юридичним особам з виконання:

 • Лабораторних вимірювань показників якості води та властивостей ґрунту;
 • Ґрунтових досліджень;
 • Інженерно-геологічних вишукувань;
 • Гідрогеологічних обстежень земель та обстежень водних об’єктів;
 • Бурових робіт;
 • Надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування.

За 2016 рік було надано послуг на суму 661,8 тис. грн. Було укладено 877 договорів з фізичними та юридичними особами, в тому числі:

 • на виконання лабораторних вимірювань показників якості води - 429 договір;
 • на визначання ґрунтової характеристики земельних ділянок - 372 договора.
 • на надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування - 74 договорів.

Зокрема, 4 січня укладено договір з ТОВ "Інфокс" на виконання лабораторних вимірювань хімічних показників стічних вод підприємств Одеського регіону на 2016 рік.

Загальна чисельність працівників в Одеській ГГМЕ складає 116 чоловік, в тому числі 58 спеціалістів та 58 робітників. Керівних працівників - 12 чоловік. Фонд оплати за 2016 рік склав 4605,8 тис. грн. Середня місячна заробітна плата склала - 3309 грн. Середня заробітна плата керівних працівників - 4980 грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

 

Фінансова звітність

Одеська ГГМЕ здійснює свою діяльність за КВЕД 01.61. Допоміжна діяльність у рослинництві.

Експедиція фінансується через Головне Управління Державної казначейської служби України в Одеській обл.

Розрахункові рахунки: 35218066003518; 35223266003518; 37113062003518

Код 01034194 МФО 828011

Знаходиться на касовому обслуговувані за зарплатним проектом у ПАТ АБ "Укрсиббанк".

Безпосередньо підпорядковується Одеському обласному управлінню водних ресурсів.

Загальний фонд

За 2016 рік експедиція одержала за КПК 2407050 - 5466046,58 грн. Процент фінансування за 9 місяців 2016 року по відношенню до кошторису дорівнює 100% за загальним фондом.

По рахунку 90758066003518 залишилися кошти:

за КЕКВ 2120 – 6,24 грн.

за КЕКВ 2273 – 2,03 грн.

за КЕКВ 2274 – 833,15 грн.

за КЕКВ 2275 – 12,00 грн.

Всього на суму  853,42 грн.

 

Всього касові видатки за 2016 рік склали 5466046,58 грн.

Всього фактичні видатки за 2016 рік склали по КПК 2407050 - 5470120,67 грн.

Перевищення фактичних видатків над касовими склалося за рахунок того, що експедиція використала залишки матеріалів, які знаходились на складі та були закуплені за рахунок бюджетних коштів у минулі роки, на суму:

за КЕКВ 2210 - 858,25 грн. (господарські товари);

за КЕКВ 2275 - 19736,86 грн. (вугілля).

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

За КПК 2407050 дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторської заборгованості по заробітній платі не має.

По КЕКВ 2270 заборгованості не має.

Взятих зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань не має.

За 2016 рік експедиція використала вугілля на суму– 23185,84 грн.–7,2 тис. кг.

 

Спеціальний фонд

На спеціальному рахунку залишилися кошти на 01.01.2016 р. у розмірі 385053,79 грн.

У зв’язку з порушеннями минулих років по спеціальному рахунку, встановленими фінансовою інспекцією в Одеській області, експедиція перерахувала кошти до Державного бюджету з залишку на початок року. Відображено у формі 4-1 перерахований залишок у сумі 9418,28 грн. та у формі 9 (Звіт про результати фінансової діяльності), рядок 200 (Перерахований залишок).

По спеціальному рахунку експедиція одержала доходів за 2016 рік 963399,00 грн. (без ПДВ) за рахунок надання послуг бюджетними установами організаціям та населенню.

В тому числі, проведення хімічних аналізів, видача погоджень та рекомендацій – 959719,00 грн., за оренду майна – 3680,00 грн.

Одеська ГГМЕ не є платником ПДВ.

Касові видатки складають – 971734,42 грн., у т.ч. за КЕКВ:

2111 - 424 936,55 грн.

2120 - 78 508,75 грн.

2210 - 343 030,30 грн.

2230 - 20 956,25 грн.

2240 - 57 561,68 грн.

2250 - 13 907,50 грн.

2800 - 2 507,97 грн.

2272 - 3,11 грн.

2273 - 10 211,02 грн.

2274 - 8 983,29 грн.

2282 - 900,00 грн.

3110 - 10 228,00 грн.

Всього фактичні видатки за 2016 рік по спеціальному рахунку склали за КПК 2407050 - 1018890,04 грн.

Перевищення фактичних видатків над касовими склалося за рахунок того, що експедиція використовувала матеріали, які були закуплені у минулі роки за рахунок спеціального фонду (за КЕКВ 2210 – 47155,62 грн.(бензин)).

Залишок коштів на 01.01.2017 року складає – 367300,09 грн.

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

По спеціальному рахунку дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторська заборгованість на початок року складала всього – 10 350,00грн., з неї прострочена – 10 350,00 грн.:

за КЕКВ 3110 – 10 350,00 грн.

На звітну дату Кредиторської заборгованості не має, за рахунок того, що експедиція провела списання кредиторської заборгованості, у зв’язку з тим, що строк позивної давності минув, на суму – 10350,00 грн.

Заборгованість утворилася 04.09.2013 року перед ТОВ "Беніш Джі Пі еС Україна" за Навігатори для автомобілів, згідно з договором № 87/УВГ/12 від 04.09.2013року та акту приймання – здавання № 845 від 04.09.2013 року.

У 2014-2016 роках заборгованість не реєструвалась у зв’язку з тим, що кошторисних призначень видатків інших надходжень спеціального фонду не було затверджено. Проводилась робота щодо повернення товару постачальнику. Документи на повернення були відправлені на розгляд постачальнику. Відповіді від постачальника за три роки не було отримано. У зв’язку з цим було прийнято рішення по списанню кредиторської заборгованості. Заборгованість обліковувалась по КЕКВ 3110.

Списання Кредиторської заборгованості відображено у формі 7д за спеціальним фондом, та у формі 9 (Звіт про результати фінансової діяльності), рядок 602 (Списана кредиторська заборгованість ).

Дебіторська кредиторська заборгованість за іншими операціями,

які не відображені у формі 7д.

На початок року Дебіторська заборгованість за іншими операціями, які не відображені у формі 7д склала – 17860,37 грн. Заборгованість склалася за рахунок того, що лікарняні листи зареєстровані у ФСС з ТВП у грудні 2015 року не профінансувалися фондом, відповідно маємо Кредиторську заборгованість по лікарняним листам перед працівниками на суму 17860,37грн.

На звітну дату Дебіторської та Кредиторської заборгованості за іншими операціями, які не відображені у формі 7д не має.

За 2016 рік по Одеській ГГМЕ не було складено органами Казначейства протоколів про порушення бюджетного законодавства.

В Одеській ГГМЕ проводилась інвентаризація станом на 01.10.2016 року (наказ № 48 від 15.10.2016 року).

За результатами інвентаризації складено протокол, де зазначено, що розбіжностей між бухгалтерським обліком матеріальних цінностей та фактичною наявністю не має. Лишків та недостач не виявлено.

 

Основні засоби

На балансі експедиції обліковується основних засобів станом на 01.01.2016року на суму - 8 385 477,26 грн.

Станом на 01.01.2017 року первісна вартість основних засобів складає 10224685,96 грн., з них:

земельні ділянки (рах.101) на суму 6 939 826,70 грн.;

огорожа та благоустрій території (бетонні плити) (рах.102) на суму - 352 593,00 грн.;

будівлі (рах.103) - 1 433 584,00 грн.;

машини та обладнання (рах.104) - 840 767,26 грн.;

транспортні засоби (рах.105) - 597 841,00 грн.;

інструменти та інвентар (рах.106) - 25 336,00 грн.;

інші основні засоби (рах.109) - 34 738,00 грн.

За 2016р. було основних засоби зросли за рахунок придбання гумового човна (рах. 105) на суму – 7292,00 грн. та придбання медичного обладнання (Тонометра) (рах. 104) на суму – 2936,00 грн.

Крім того, на виконання вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», та протоколу засідання інвентаризаційної комісії № 1 від 01.09.2016 року було проведено дооцінку основних засобів, які продовжують використовуватися, а залишкова вартість їх дорівнювала нулю, на суму ліквідаційної вартості – 2109513,70 грн.

Також у 2016 році проведено списання комп’ютерної техніки, лабораторних приладів та бетонних плит, які визнані непридатними до використання на суму – 239140,00 грн.

Проведено передачу лабораторного приладу ПАЖ до Каховської ГГМЕ на суму – 17252,00 грн.

Проведено передачу автомобіля ГАЗ 53 до Овідіопольського УВГ (у межах головного розпорядника коштів) на суму – 24141,00 грн.

Весь рух необоротних активів відображено у формі 5 (Звіт про рух необоротних активів).

За 2016 рік нараховано амортизації основних засобів на суму – 65750,00 грн.

 

Матеріали

Залишок матеріалів, ПММ на 1 жовтня 2016р. склали - 281903,91 грн. у т.ч:

- запчастини            17916,97 грн.

- бензин                   98755,76 грн.

- матеріали              147 994,84 грн.

- вугілля                  12204,59 грн.

- тара                      608,8 грн.

- дизельне паливо  4722,95 грн.

 

Валютний рахунок

Одеська ГГМЕ має відкритий валютний рахунок в АБ «Укргазбанк», станом на 01.04.2016р. залишок рахунку складає 0,00 грн.

Рахунок був відкритий у 2011 році для зарахування коштів в іноземній валюті (американських доларах) за надання послуг Швейцарській фірмі «ЗОІ», та перерахування коштів у гривнях на спеціальний рахунок.