ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Звіт

про діяльність Одеської ГГМЕ

за І квартал 2017 року

 

ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

Одеська ГГМЕ є структурним підрозділом Одеського обласного управління водних ресурсів.

Місцезнаходження: 65041, м. Одеса, вул. Льва Симиренко, 33-б.

Основними завданнями ОГГМЕ на 2017 рік є:

 • Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель, в тому числі контроль за підтопленням сільських населених пунктів в зоні зрошення на території Одеської області.
 • Проведення моніторингу якості поверхневих вод, в тому числі прикордонних водних об’єктів згідно з Програмою державного моніторингу довкілля на території Одеської області.
 • Управління водними ресурсами на території підконтрольних районів Одеської області.

Основним документом, в якому передбачаються обсяги, види та строки виконання робіт, методика їх виконання, а також очікувані результати є "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2017 рік".

"Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2017 рік" погоджена з Одеським облводресурсів і затверджена Державним агентством водних ресурсів України.

За І квартал 2017 року Одеська ГГМЕ виконала на 100 % всі виробничі завдання, які зазначені в "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2017 рік."

А саме:

 • Спостереження за рівнем ґрунтових вод - 1818 замірів (100 %),
 • Гідрогеолого-меліоративне обстеження земель - 26,05 тис. га (100 %).
 • Механічне та ручне буріння - 47 п.м (100 %).
 • Лабораторні вимірювання показників якості води та властивостей ґрунту - 7747 ум. аналізів (110,1%).
 • Виконання ремонтних робіт (поточний ремонт) - 32,2 тис. грн. (100 %).
 • Моніторинг поверхневих вод - 34 проби 1053 показників (100 %).
 • Здійснення управління водними ресурсами на території 15 підконтрольних районів (підготовка матеріалів для державного водного кадастру за розділом "Водокористування" за 2016 рік - 638 форм 2-ТП (водгосп) (100 %); обстеження водних об'єктів - 68 шт. (100 %); обстеження ГТС - 130 шт. (100 %); проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та здійснення природоохоронних заходів - 26 заходів. (100%)).

Складені та направлені до Держводагентства, Одеського облводресурсів та до інших установ наступні звіти:

Звіт про результати спостережень за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками за 2016 рік.

Звіт про хімічний склад та забрудненість прикордонних водних об'єктів в 2016 році.

Річний звіт Одеської ГГМЕ з питань управління використання та відтворення водних ресурсів за 2016 р.

Технічний звіт Одеської ГГМЕ за 2016 рік.

22 березня, відзначався Всесвітній день води, започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 р. з метою проведення активного інформування широких верств населення та привернення уваги громадськості і політиків до проблем водних ресурсів.

З нагоди Всесвітнього дня води працівниками Одеської ГГМЕ були організовані та проведені різноманітні заходи з охорони, збереження та раціонального використання водних ресурсів - відкриті уроки та бесіди в школах та інших навчальних закладах, суботники з прибирання ПЗС водних об'єктів, конкурси малюнків тощо в. м. Одеса, в м. Татарбунари та на території підконтрольних районів. Було надруковано 13 статей в місцевих газетах, авторами яких були працівники ОГГМЕ.

 

Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція надає послуги фізичним та юридичним особам з виконання:

 • Лабораторних вимірювань показників якості води та властивостей ґрунту;
 • Ґрунтових досліджень;
 • Інженерно-геологічних вишукувань;
 • Гідрогеологічних обстежень земель та обстежень водних об’єктів;
 • Бурових робіт;
 • Надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування.

За І квартал 2017 року було надано послуг на суму 243,8 тис. грн. Було укладено 185 договорів з фізичними та юридичними особами, в тому числі:

 • На виконання лабораторних вимірювань показників якості води - 94 договорів;
 • На визначання ґрунтової характеристики земельних ділянок - 49 договорів;
 • На надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування -42 договори.

Як і в 2015-2016 роки 3 січня укладено договір з ТОВ "Інфокс" на виконання лабораторних вимірювань хімічних показників стічних вод підприємств Одеського регіону на 2017 рік.

Загальна чисельність працівників в Одеській ГГМЕ складає 116 чоловік, в тому числі 58 спеціалістів та 58 робітників. Керівних працівників - 12 чоловік. Фонд оплати за І квартал 2017 року склав 1324 тис. грн. Середня місячна заробітна плата працівників склала - 3813 грн.; середня заробітна плата керівних працівників - 4855 тис. грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

 

Фінансова звітність

Одеська ГГМЕ здійснює свою діяльність за КВЕД 01.61. Допоміжна діяльність у рослинництві.

Експедиція фінансується через Головне Управління Державної казначейської служби України в Одеській обл.

Розрахункові рахунки: 35218066003518; 35223266003518; 37113062003518

Код 01034194 МФО 828011

Знаходиться на касовому обслуговувані за зарплатним проектом у ПАТ АБ "Укрсиббанк".

Безпосередньо підпорядковується Одеському обласному управлінню водних ресурсів.

Загальний фонд

За І квартал 2017 року експедиція одержала по КПК 2407050 - 1641934,30 грн. Процент фінансування за І квартал 2016 року по відношенню до кошторису дорівнює 100% за загальним фондом.

По рахунку 90758066003518 залишилися кошти:

По КЕКВ 2210 – 12 959,70 грн.;

По КЕКВ 2250 – 400,00 грн.;

По КЕКВ 2272 – 7000,00 грн.;

По КЕКВ 2274 – 78000,00грн.;

По КЕКВ 2275 – 10 006,00 грн.;

Всього на суму 108 365,70 грн. (за рахунок того, що до бухгалтерії не були надані документи для оплати).

Всього касові видатки за І квартал 2017 р. складають 1 641 934,30 грн.

Всього фактичні видатки за І квартал 2017 року складають по КПК 2407050 – 1 631 360,88 грн..

Перевищення касових видатків над фактичними склалося за рахунок того, що на складі експедиції залишилися матеріали куплені у 2017 році (а саме хімічні реактиви для роботи лабораторії на початку березня).

Також експедиція використала залишок матеріалів, які знаходились на складі, закуплених за рахунок бюджетних коштів у минулих роках, на суму:

по КЕКВ 2210 -9 394,02 грн.

з них :

9195,01 грн.(хім. реактиви );

138,37 грн.(господ. товари);

60,64 грн. (запчастини);

по КЕКВ 2275 - 8051,03 грн. (вугілля).

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

По КПК 2407050 Дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторської заборгованості по заробітній платі не має.

По КЕКВ 2270 заборгованості не має.

Взятих зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань не має.

За І квартал 2017 року експедиція використала вугілля на суму – 13540,41 грн - 3,3 тис. кг.

 

Спеціальний фонд

На спеціальному рахунку залишилися кошти на 01.01.2017 р. у розмірі 367 300,09 грн.

По спеціальному рахунку експедиція одержала доходів за І квартал 2017 року - 243802,50 грн.(без ПДВ) від надання послуг бюджетними установами організаціям та населенню у т.ч.:

Проведення хімічних аналізів, видача погоджень та рекомендацій -- 241012,50 грн.

Оренда майна – 2 790,00 грн.

Одеська ГГМЕ не платник ПДВ.

Касові видатки складають -334 933,02 грн. у т.ч за КЕКВ:

2111 – 50 120,00 грн.;

2120 - 10 618,70 грн.;

2210 - 231 872,44 грн.;

2230 - 5 520,00 грн.;

2240 - 21 325,87 грн.;

2250 – 9 457,18 грн.;

2800 – 1 409,83грн.;

2272 – 120,00 грн.;

2273 – 595,38 грн.;

2274 – 3 893,62 грн.;

Всього фактичні видатки за І квартал 2017 рік по спеціальному рахунку складають по КПК 2407050 - 145 568,81 грн.

Перевищення касових видатків над фактичними склалося за рахунок того, що на складі експедиції залишилися матеріали, куплені у 2017 році (бензин, господарчі товари, хімічні реактиви).

Також експедиція використовувала матеріали, які були закуплені у минулих роках за рахунок спеціального фонду:

По КЕКВ 2210 – 44953,45 грн., в тому числі:

24 710,52 грн. (бензин);

5062,50,00 грн. (хім. реактиви та лабораторний посуд);

6 327,72 грн. (будівельні матеріали);

2752,08 грн. (канц. товари);

4543,69 грн. (спецодяг);

370,94 грн. (Дизельне паливо та газ для авто);

1186,00 грн.(комп'ютерне обладнання).

Залишок коштів на 01.04.2017 складає – 276 169,57 грн.

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

По спеціальному рахунку Дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Дебіторська кредиторська заборгованість за іншими операціями,

які не відображені у формі 7д.

На початок року Дебіторська заборгованість за іншими операціями, які не відображені у формі 7д склала – 17 860,37 грн. Заборгованість склалася за рахунок того, що лікарняні листи зареєстровані у ФСС з ТВП у грудні 2015 року не профінансувалися фондом, відповідно маємо Кредиторську заборгованість по лікарняним листам перед працівниками на суму 17 860,37 грн.

За І квартал 2017 року по Одеській ГГМЕ не було складено органами Казначейства протоколів про порушення бюджетного законодавства.

В Одеській ГГМЕ проводилась інвентаризація станом на 01.10.2016р. (наказ № 48 від 13.10.2016 р.).

За результатами інвентаризації складено протокол, де зазначено, що розбіжностей між бухгалтерським обліком матеріальних цінностей та фактичною наявністю не має. Лишків та недостач не виявлено.

 

Основні засоби

На балансі експедиції обліковується основних засобів станом на 01.01.2017 р., на суму - 10 224 685,96 грн.

Станом на 01.04.2017 року первісна вартість основних засобів складає 10 219 866,96 грн., з них:

Земельні ділянки (рах. 1011) - 6 939 826,70 грн.;

Огорожа та благоустрій території (бетонні плити) (рах. 1012) -352 593,00грн.;

Будівлі (рах. 1 013) - 1 433 584,00 грн.;

Машини та обладнання (рах. 1014) - 835 948,26 грн.;

Транспортні засоби (рах. 1015) – 597 841,00 грн.;

Інструменти та інвентар (рах 1016) – 25 336,00 грн.;

Інші основні засоби (рах. 1018) - 34 738,00 грн.;.

За І квартал 2017 року було проведено зменшення основних фондів за рахунок списання комп’ютерної техніки на суму - 4819,00 грн.

За І квартал 2017 року амортизація основних засобів не нараховувалася, у зв’язку з тим, що згідно Положення про облікову політику експедиції, амортизація нараховується у кінці року.

 

Матеріали

Залишок матеріалів, ГСМ на 1 квітня 2017 р. складає - 626468,54 грн.

1. Запчастини - 34 123,53 грн.

2. Бензин - 174 475,85 грн.

3. Матеріали - 144 694,42 грн.

4. Вугілля - 4 504,62 грн.

5. Тара - 588,80 грн.

6. Дизельне паливо - 8233,93 грн.

7. МШП - 259 847,39 грн.

 

Валютний рахунок

Одеська ГГМЕ має відкритий валютний рахунок в АБ «Укргазбанк», станом на 01.04.2017р. залишок рахунку складає 0,00 грн.

Рахунок був відкритий у 2011році для зарахування коштів у іноземній валюті (американських доларах) за надання послуг Швейцарській фірмі «ЗОІ», та перерахування коштів у гривнях на спеціальний рахунок.