ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Інформація щодо вологозапасів на зрошуваних землях в Одеській області

станом на 25 квітня 2017 року

 

шар

грунту, м

(% від НВ)

Татарбу-

нарський

район

Біляївський

район

Озима пшениця  0.2  71 88
 0.5  86 90
 1.0  83 93
Рілля (поле №1)  0.2  76 89
 0.5  86 91
 1.0  82 95
Рілля (поле №2)  0.2  76 76
 0.5  79 81
 1.0  77 76
Рілля (поле №3)  0.2  79 92
 0.5  88 93
 1.0  74 91
Сад  0.2  76  
 0.5  66  
 1.0  77  
Виноградник  0.2  84  
 0.5  77  
 1.0  66  
Овочі  0.2  79  
 0.5  84  
 1.0  85