ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Звіт

про діяльність Одеської ГГМЕ

за 2015 рік

 

Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

Одеська ГГМЕ є структурним підрозділом Одеського обласного управління водних ресурсів.

Місцезнаходження: 65041, м. Одеса, вул. Льва Симиренко, 33-б.

Основними завданнями ОГГМЕ є:

 • Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель, в тому числі контроль за підтопленням сільських населених пунктів в зоні зрошення на території Одеської області.
 • Проведення моніторингу якості поверхневих вод, в тому числі прикордонних водних об’єктів згідно з Програмою державного моніторингу довкілля на території Одеської області.
 • Управління водними ресурсами на території підконтрольних районів Одеської області.

Основним документом, в якому передбачаються обсяги, види та строки виконання робіт, методика їх виконання, а також очікувані результати є "Програма робіт Одеської ГГМЕ".

"Програма робіт Одеської ГГМЕ" складається на календарний рік, погоджується з Одеським облводресурсів і затверджується Державним комітетом України по водному господарству до 1 січня року, на який вона складається.

За 2015 рік Одеська ГГМЕ виконала на 100 % всі виробничі завдання, які зазначені в "Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2015 рік."

А саме:

 • Спостереження за рівнем ґрунтових вод - 8551 замір (100 %),
 • Гідрогеолого-меліоративне обстеження земель - 333,36 тис. га (100 %).
 • Механічне та ручне буріння - 1856 п.м (100 %).
 • Лабораторні вимірювання показників якості води та властивостей ґрунту - 32968 ум. аналізів (114%).
 • Виконання ремонтних робіт (поточний ремонт) - 104,4 тис. грн. (100 %).
 • Моніторинг поверхневих вод - 132 проби 4140 показників (115 %).
 • Здійснення управління водними ресурсами на території 15 підконтрольних районів (підготовка матеріалів для державного водного кадастру за розділом "Водокористування" за 2014 рік - 630 форм 2-ТП (водгосп) (100 %); обстеження водних об'єктів - 587 шт. (118 %); обстеження ГТС - 1113 шт. (118 %); проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та здійснення природоохоронних заходів - 108 заходів. (100%)).

Складена та направлена до Держводагентства, Одеського облводресурсів та інших установ та організацій наступна звітна документація:

Звіт про результати спостережень за якістю поверхневих вод за гідрохімічними та радіологічними показниками  за 2014 рік.

Звіт про хімічний склад та забрудненість прикордонних водних об'єктів в 2014 році.

Річний звіт Одеської ГГМЕ з питань управління використання та відтворення водних ресурсів за 2014 р.

Технічний звіт Одеської ГГМЕ за 2014 рік.

Довідка про результати досліджень на балансовій станції у 2014 році.

Інформація про еколого-меліоративний стан зрошуваних земель Одеської області на початок  вегетаційного сезону 2015 року.

Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель Одеської області на початок  вегетаційного сезону 2015 року.

Інформація про якість поливної води в джерелах зрошення Одеської області на початок поливного сезону 2015 року.

Показники з обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем Одеської області станом на 1 січня 2015 року.

Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель Одеської області на середину  вегетаційного сезону 2015 року.

Інформація про еколого-меліоративний стан зрошуваних земель Одеської області на кінець полив. періоду

Показники підтоплення територій сільських населених пунктів та с/г угідь в зоні зрошення Одеської області станом на 01.10.2015 року.

Інформація про масштаби підтоплення сільських населених пунктів в зоні зрошення Одеської області за результатами обстежень у 2015 році.

Інформація про якість поливної води в джерелах зрошення Одеської області на кінець поливного сезону 2015 року.

Програма робіт Одеської ГГМЕ на 2016.

Довідки про гідрогеолого-меліоративний стан земель та підтоплення територій сільських населених пунктів в районах зони зрошення Одеської області (для держрайадміністрацій).

Звіт про результати ґрунтово-сольової зйомки 2014 року на Нижньо-Дністровській зрошувальній системі Біляївського району.

Звіт про результати ґрунтово-сольової зйомки 2014 року на зрошувальних системах в зоні обслуговування Дністровського МУВГ.

Звіт про стан дренажних систем  Одеської області (Болградське МУВГ).

Узагальнюючий звіт про вологозапаси на зрошуваних землях Одеської області в поливний період 2015 року

У 2015 році працівниками Одеської ГГМЕ були організовані заходи до Всесвітнього дня води (22 березня), до Дня довкілля (18 квітня), до Дня Південного Бугу (18 травня). Зокрема до Дня довкілля була приурочена всеукраїнська акція "Зробимо Україну чистою! – 2015" в рамках якої був проведений "місячник благоустрою з 3 квітня по 6 травня.

Працівниками Одеської ГГМЕ були організовані та проведені різноманітні заходи з охорони, збереження та раціонального використання водних ресурсів - відкриті уроки та бесіди в школах та інших навчальних закладах, суботники з прибирання ПЗС водних об'єктів, конкурси малюнків тощо в. м. Одеса, в м. Татарбунари та на території підконтрольних районів. Було надруковано 26 статей в місцевих газетах, авторами яких були працівники ОГГМЕ.

 

Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція надає послуги фізичним та юридичним особам з виконання:

 • Лабораторних вимірювань показників якості води та властивостей ґрунту;
 • Ґрунтових досліджень;
 • Інженерно-геологічних вишукувань;
 • Гідрогеологічних обстежень земель та обстежень водних об’єктів;
 • Бурових робіт;
 • Надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування.

За 2015 рік було надано послуг на суму 986,2 тис. грн. Було укладено 736 договорів з фізичними та юридичними особами, в тому числі:

 • на виконання лабораторних вимірювань показників якості води - 421 договір;
 • на визначання ґрунтової характеристики земельних ділянок - 150 договорів.
 • на надання рекомендацій щодо оцінки обсягів водокористування -165 договорів.

Зокрема 13 січня укладено договір з ТОВ "Інфокс" на виконання лабораторних вимірювань хімічних показників стічних вод підприємств Одеського регіону на 2015 рік.

Загальна чисельність працівників в Одеській ГГМЕ складає 116 чоловік, в тому числі 58 спеціалістів та 58 робітників. Керівних працівників - 12 чоловік. Фонд оплати за 2015 рік склав 3671,8 тис. грн. Середня місячна заробітна плата склала - 2428 грн. Керівних працівників - 3208 грн. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

 

Фінансова звітність

Загальний фонд

За 2015 року експедиція одержала за КПК 2407050 - 4915803,63 грн. Фінансування за відношенням до кошторису складає 100 %.

На рахунку 90756001003518 залишилися кошти :

по КЕКВ 2272 – 5,97 грн.

по КЕКВ 2273 –10,23 грн.

по КЕКВ 2274 –5,17 грн.

по КЕКВ 2275 – 10 ,00грн

Всього на суму  31,37 грн.

Кошти залишилися, тому що до бухгалтерії не були надані рахунки для оплати.

Всього касові видатки за 2015 рік складають 4915803,63 грн. Фактичні видатки за КПК 2407050 - 4908613,58 грн..

При виконанні планових гідрогеологічних, лабораторних робіт та утримання автотранспорту використані окремі матеріали минулих років, які закуповувались за рахунок бюджетних коштів.

Так експедиція використала залишок матеріалів, які знаходились на складі закуплених за рахунок бюджетних коштів на суму:

за КЕКВ 2210 - 1644,31 грн. (господарчі  товари );

за КЕКВ 2275- 16536,97 грн. (вугілля).

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

За КПК 2407050 дебіторської заборгованості на початок року та на звітну дату не має.

Кредиторська заборгованість на початок року складала – 5381,33 грн., в тому числі:

за КЕКВ 2240 – 4211,33 грн. Це ТОВ «Южгазмонтаж» послуги перевірки газосигналізаторів – 300,00 грн. ДП «Одесастандартметрологія» повірка лабораторних приборів - 756,84 грн., «Одеський науковий дослідницький та проектний інститут землеустрою» за надання послуг з експертної оцінки земельної ділянки - 3154,49 грн.

за КЕКВ 2250 – 1170,00 грн. Відрядження за грудень 2014 року.

Заборгованість склалась за рахунок того, що платіжні доручення надані до ГУДКСУ в Одеській області у грудні 2014 року залишились без виконання. Заборгованість погашена у І кварталі 2015 року.

На звітну дату  кредиторська заборгованість складає 2636,52 грн. за КЕКВ 2111. Заборгованість склалася за рахунок того, що повернулися кошти перерахованого військового збору  - 2067,36 грн. та утримання за виконавчими листами – 569,16 грн. у зв’язку зі зміною реквізитів. Заборгованість погашена 2 жовтня 2015 року.

Кредиторської заборгованості по заробітній платі не має.

за  КЕКВ 2270 заборгованості не має.

Взятих зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань не має.

Кредиторська заборгованість постачальникам товарів та послуг порівняно з минулим роком  зменшилась 100% .

За 2015 рік експедиція використала  електроенергії на суму – 168989,77 грн. - 92,9 тис. Квт.; вугілля – 16356,97 грн.–7,4 тис. кг.

 

Спеціальний фонд

На спеціальному рахунку залишилися кошти  на 01.01.2015 році у розмірі 515 248,98 грн.

За рахунок надання платних послуг фізичним та юридичним особам експедиція одержала доходів за 2015 рік – 986213,4 грн.(без ПДВ).

В тому числі за рахунок лабораторних вимірювань показників води та ґрунтів, ґрунтових досліджень,  видачі рекомендацій - 983120,4 грн., за оренду майна – 3093,00 грн.

Одеська ГГМЕ знята з обліку платників ПДВ.

Касові видатки складають - 1116408,59 грн.   у т.ч.за КЕКВ:

2111 – 318 201,00 грн

2120 -  102 051,20 грн.

2210 -  465 468,87 грн. 

2230 -  24,98,28 грн.              

2240 -  75 584,66 грн

2250 – 27 203,02 грн             

2800 – 43 758,40 грн..

2272 – 2107,89 грн.

2273 – 8 700,56 грн

2274 – 5 534,43 грн.

3110 – 65 300,28 грн.   

Всього фактичні видатки  за 9 місяців 2015 року  за спеціальним  рахунком складають за КПК 2407050 - 927071,16 грн.

Залишок коштів на 01.01.2016  складає – 385053,79 грн.

 

Дебіторська, кредиторська заборгованість

За спеціальному рахунком  дебіторської заборгованості на початок року та  на звітну дату не має.

Кредиторська заборгованість на початок року  складала всього – 79 365,06грн., в тому числі прострочена – 38756,46 грн.:       

за КЕКВ 2210 МПП «ТОР» - 12 907,30 грн. (хімічні реактиви);

за КЕКВ 2240 –  «Одеський науковий дослідницький та проектний інститут землеустрою» за  надання послуг з експертної оцінки земельної ділянки - 6447,15 грн. – КЕКВ 2250 - 3930,59 грн.(відрядження).

за КЕКВ 3110 – 56 080,02 грн. в т.ч. МПП «ТОР» за лабораторне обладнання (Термостат)- 22750,02 грн.; ТОВ «Одісей Юг» за лабораторне обладнання (Термооксиметр - експерт) - 22980,00 грн.

Заборгованість склалась за рахунок того, що платіжні доручення надані до ГУДКСУ в Одеській області залишились без виконання.

Вся заборгованість погашена у  поточному році.

Також обліковувалась заборгованість не зареєстрована у ГУДКСУ:

за КЕКВ 3110 – 10350,00 грн. ТОВ "Беніш Джі Пі еС Україна" Навігатори для автомобілів У 2015році заборгованість не реєструвалась у зв’язку з тим, що кошторисних призначень видатків інших  надходжень спеціального фонду у 2015 році не затверджено. Проводиться робота щодо повернення товару постачальнику. Документи на повернення відправлені на розгляд постачальнику. На звітну дату відповіді від постачальника не отримано.

Також на звітну дату є кредиторська заборгованість 689,36 грн. за КЕКВ 2111, заборгованість склалася за рахунок того, що повернулися кошти перерахованого військового збору у зв’язку зі зміною реквізитів. Заборгованість погашена 2 жовтня 2015 року.

Кредиторська заборгованість порівняно з минулим роком зменшилась на

69015,06 грн. або на 87%.

Дебіторська кредиторська заборгованість за іншими операціями,

які не відображені у формі 7д.

На початок року обліковувалася дебіторська заборгованість перед ФСС з ТВП по лікарняним листам,яка зареєстрована у ФСС з ТВП у грудні 2014 року. Відповідно обліковувалася кредиторська заборгованість перед працівниками по виплаті лікарняних листів. Сума дебіторської та кредиторської заборгованості складала – 24 615,36 грн. Заборгованість погашена протягом І півріччя 2015 року.

На звітну дату Дебіторська заборгованість за іншими операціями,які не відображені у формі 7д складає – 17 860,37 грн. Заборгованість склалася за рахунок того, що лікарняні листи зареєстровані у ФСС з ТВП у грудні 2015 року не профінансувалися фондом, відповідно є Кредиторську заборгованість за лікарняними листами перед працівниками на суму 17 860,37 грн.

За 2015 рік по Одеській ГГМЕ не було складено органами Казначейства протоколів про порушення бюджетного законодавства.

В Одеській ГГМЕ проводилась інвентаризація станом на 01.10.2015 року (наказ № 48 від 15.10.2015 року).

За результатами інвентаризації складено протокол, де зазначено, що розбіжностей між бухгалтерським обліком матеріальних цінностей та фактичною наявністю не має. Лишків та недостач не виявлено.  

 

Основні засоби

На балансі експедиції обліковується основних засобів на суму станом на 01.01.2016року  - 8 385 477,26 грн., з них:

земельні ділянки,  рах.101 на суму 4 842 835,00 грн.;

огорожа та благоустрій території (бетонні плити) рах.102 на суму -551747,00 грн.;

будівлі рах.103 -1 427 634,00 грн.;

машини та обладнання рах.104 - 892702,26 грн.;

транспортні засоби рах.105 –  610 870,00 грн.;

інструменти та інвентар рах.106 - 24 951,00 грн.;

інші основні засоби рах.109 - 34 738,00 грн.

Станом на 01.01.2016 року первісна вартість основних засобів збільшилася на  суму 1 131 771,26 грн., у зв’язку з тим, що були проіндексовані земельні ділянки.(рах.101) на суму -1 112 201,00 грн.

За 2015р. нарахована амортизація на основні засоби на суму - 63152,49 грн.

 

Матеріали

Залишок матеріалів, ГСМ на 1 січня 2016р складає - 333115,62 грн. у т. ч:

- запчастини            19 791,90 грн.

- бензин                   143 007,44 грн.

- матеріали              144 616,82 грн..

- вугілля                  19 736,86  грн.

- тара                       608,8 грн.

- дизельне паливо  5 353,80 грн.

 

Валютний рахунок

Одеська ГГМЕ має відкритий валютний рахунок в АБ «Укргазбанк», станом на 01.01.2015р залишок рахунку складає 0,00 грн.

Рахунок був відкритий у 2011році для зарахування коштів у іноземній валюті (американських доларах) за надання послуг Швейцарській фірмі «ЗОІ», та перерахування коштів у гривнях на спеціальний рахунок.