ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Управління водними ресурсами

Крім виконання моніторингу меліорованих земель та моніторингу поверхневих вод, експедиція з 1 грудня 2011 року розпочала здійснювати державне управління з питань використання водних ресурсів і водних об’єктів та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства в 15 північних і центральних районах Одеської області:

 1. Ананьївському,
 2. Балтському,
 3. Березівському,
 4. Великомихайлівському,
 5. Захарівському,
 6. Іванівському,
 7. Кодимському,
 8. Лиманському,
 9. Любашівському,
 10. Миколаївському,
 11. Окнянському,
 12. Подільському,
 13. Роздільнянському,
 14. Савранському,
 15. Ширяївському

Територія цих районів розташована в басейнах річки Дністер і річки Південний Буг та річок Причорномор'я (Тилігул, Великий Куяльник, Малий Куяльник, Барабой та інших).

На території підконтрольних районів знаходиться 987 водних об'єктів, в тому числі 1 велика річка (Південний Буг), 4 середніх річок (Кодима і Чичиклія – ліві притоки Південного Бугу, Кучурган, впадає в Кучурганський лиман, що розташований в басейні Дністра та Тилігул, впадає в Тилігульський лиман), 21 мала річка, 172 струмка, 789 водойм, в тому числі 5 лиманів, 14 водосховищ, 770 ставків.

На обліку знаходиться 638 водокористувачів, 214 водойм надано в оренду.

Здійснення державного управління з питань використання водних

ресурсів і водних об’єктів включає:

 • контроль за дотриманням вимог чинного водоохоронного законодавства;
 • збір та аналіз інформації про водогосподарську обстановку на водних об’єктах у межах повноважень;
 • контроль техногенно-екологічної безпеки на водних об’єктах;
 • аналіз даних державного обліку водокористування за басейнами річок та по підпорядкованих районах;
 • ведення державного обліку водокористування за формою держстат-звітності 2-ТП (водгосп) та державного водного кадастру, здійснення контролю достовірності звітності;
 • участь в проведенні обстеження водних об’єктів на території підпорядкованих районів з метою виявлення їх технічного та екологічного стану;
 • аналіз інформації про використання водних ресурсів;
 • аналіз надходжень до державного бюджету коштів за спеціальне водокористування  користувачів;
 • контроль за надходженням до місцевих бюджетів плати за наданні в оренду водні об’єкти;
 • участь у комплексних перевірках водогосподарської діяльності водокористувачів підпорядкованих районів з питань дотримання вимог водоохоронного законодавства;
 • надання консультацій та рекомендацій водокористувачам щодо підготовки матеріалів для отримання погодження умов спеціального водокористування, оренди водних об'єктів та з інших питань управління водних ресурсів у басейнах річок Південний Буг і Дністер та річок Причорномор’я;
 • контроль за використанням водойм на умовах оренди, земель водного фонду, прибережних захисних смуг;
 • контроль за  проведенням паспортизації водних об'єктів (малих річок, ставків, джерел, водосховищ);
 • забезпечення впровадження геоінформаційних технологій у систему управління водними ресурсами;
 • створення лінійних схем річок;
 • винесення на карти за допомогою ГІС технологій зон можливого затоплення під час паводків та повеней;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, водо- та землекористувачів щодо дотримання вимог водоохоронного законодавства.
Працівники Одеської ГГМЕ, які відповідають за управління водними ресурсами та водними об'єктами в підконтрольних районах


Про Порядок ведення державного обліку водокористування

Відповідно до статті 25 Водного кодексу України Мінприроди наказом від 16.03.2015р. №78 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.04.2015р. за № 382/26827) затверджено Порядок ведення державного обліку водокористування та форма звітності № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води».

Одночасно, наказом Держстату від 23.03.2015р. №79 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.04.2015р. за №375/26820) визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 30.09. 1997р. №230 «Про затвердження форми державної статистичної звітності №2-ТП(водгосп)».

Зазначені накази набрали чинності з 30.04.2015р.

Наказ від 16.03.2015 № 78 Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування
Форма звітності № 2ТП-водгосп (річна)