ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Моніторинг прикордонних водних об’єктів

Моніторинг прикордонних водних об'єктів здійснюється в рамках моніторингу поверхневих вод.

В 1994 році було підписано «Угоду між Урядом Республіки Молдова та Урядом України про спільне використання та охорону прикордонних вод». Цим документом було визначено, що Договірні Сторони повинні вести регулярні спостереження за характером забруднення вод, а також систематично обмінюватися відповідною інформацією.

Для виконання даних рішень в кожній державі були сформовані робочі групи по водно-екологічному моніторингу.

З 2003 року керівником української робочої групи призначений начальник Одеської ГГМЕ Кожушко Анатолій Іванович

Сьогодні в українську робочу групу входять експерти з Одеської ГГМЕ, Дністровсько-Прутського БУВР, Одеського облводресурсів та інші спеціалісти.

Діяльність української робочої групи по водно-екологічному моніторингу та контролю якості прикордонних вод

Робочі групи здійснюють свою діяльність згідно із Регламентом Українсько-Молдавської співпраці по моніторингу якості прикордонних вод, який затверджений Уповноваженими Урядів України і Молдови  і сформував правову та методологічну основу спільної діяльності в області транскордонного моніторингу.

З 2003 року з української сторони розпочались регулярні спостереження на транскордонних водних об'єктах. За результатами спостережень спеціалістами робочої групи були підготовлені щорічні звіти про хімічний склад та забруднення транскордонних водних об'єктів.

Українською робочою групою по всіх пунктах спостереження складені паспорта.

В робочій групі накопичуються матеріали: лабораторні відомості результатів аналізів води, протоколи відборів проб води, щоквартальні довідки про якість води, довідки та висновки по «аварійних» скидах та ситуаціях тощо.

З української сторони регулярний моніторинг на прикордонних пунктах ріки Дністер та інших транскордонних водотоках (відбір проб води, виконання лабораторних вимірювань показників якості води), згідно із затвердженим Регламентом, здійснюють спеціалісти Одеської ГГМЕ – в 14 пунктах спостереження та спеціалісти Дністровсько-Прутського БУВР – в 2 пунктах спостереження.

Узагальнений аналіз за період спостереження з 2003 року показує, що значних тенденцій щодо зміни якості води в пунктах спостереження загалом не виявлено. Клас води за ступенем забруднення залишається незмінним. Якість води в окремі періоди залежало від конкретних ситуацій – погодних умов (наприклад засухи), повеней та паводків, скидів стічних вод.

Вода у річці Дністер та його притоках відноситься до ІІ класу. В ріках Причорномор'я і басейна Дунаю в основному – до ІІІ класу.

Українська робоча група здійснює свою діяльність згідно з планом робіт, який приймається на нарадах Уповноважених Урядів України та Молдови. При цьому щорічно передбачаються наступні регулярні обстеження та заходи:

  • Проведення спостережень за гідрологічним та гідрохімічним режимами р. Дністер та інших прикордонних водних об'єктів на затверджених пунктах.
  • Щоквартальний обмін гідрохімічною інформацією про якість прикордонних вод.
  • Аналіз матеріалів гідрохімічних спостережень за минулий рік (підготовка звіту).
  • Спільні відбори проб води в ріках Дністер та Прут.
  • Проведення робочих зустрічей експертів.

Програма спільних відборів проб води здійснюється у 3 пунктах:

  • середній Дністер – «Атаки - Могильов Подільський»
  • нижній Дністер – «Паланка – Маяки»
  • середній Прут – «Крива – Мамалига»

Головною ціллю програми спільних відборів проб є співставлення результатів чотирьох лабораторій, які виконують вимірювання при проведенні транскордонного моніторингу для подальшого узгодження методів та методик аналітичних робіт, ознайомлення та передачі досвіду та знань, підвищення якості даних лабораторій.