ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Моніторинг поверхневих вод

Моніторинг поверхневих вод на території Одеської області здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», наказів Державного агентства водних ресурсів  України та Одеського облводресурсів.

Територією Одеської області течуть три великих ріки Дунай, Дністер, Південний Буг та 1140 середніх і малих річок та струмків. На території області нараховується 30 озер, 15 лиманів, 66 водосховищ і 931 ставків.

Об'єктами моніторингу поверхневих вод є водойми (річки, водосховища) Одеської області.

Основним виконавцем моніторингу поверхневих вод в Одеській області є Одеська ГГМЕ.

Програма моніторингу включає організацію та проведення систематичних спостережень за якістю вод річок, водосховищ.

Також виконуються одноразові відбори проб при виникненні надзвичайних ситуацій пов’язаних із забрудненням поверхневих вод.

У рамках програми моніторингу поверхневих вод Одеською ГГМЕ проводяться дослідження якості води прикордонних вод за угодою між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод.

Щорічно за програмою моніторингу поверхневих вод Одеською ГГМЕ відбирається більше 130 проб води.

Мережа моніторингу охоплює всі категорії водних об’єктів, які формують різноманітність ситуації, та дозволяє робити висновки про якість вод на території Одеської області по 4 басейнах:

       - річок Причорномор'я

       - річки Дністер

       - річки Дунай

       - річки Південний Буг