ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Лабораторія моніторингу вод та грунтів

Важливу роль у функціонуванні водогосподарського комплексу Одеської області відіграє лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Одеської ГГМЕ.

Головна задача лабораторії – проведення комплексу лабораторних досліджень з метою отримання кількісних і якісних характеристик властивостей ґрунтів, а також хімічного складу ґрунтових, дренажних, зрошувальних і поверхневих вод на об'єктах, на яких виконується моніторинг меліоративних земель та моніторинг поверхневих вод в Одеській області.

Результати цих лабораторних досліджень використовувалися при складанні інформаційних звітів з моніторингу зрошуваних земель та поверхневих вод.

Щорічний обсяг лабораторних вимірювань складає 27-28 тис. умовних аналізів.

Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Одеської ГГМЕ обладнана приладами для проведення аналізів згідно із затвердженими матеріалами атестації. Обладнання лабораторії знаходиться під метрологічним контролем. 

Начальник лабораторії: Юдіна Галина АнатоліївнаПЕРЕЛІК

показників, на визначення яких атестована лабораторія

згідно з Галуззю атестації)


Показники якості води (підземні, поверхневі, дренажні, стічні води):
1. Азот загальний 16. Кислотність 31. Сухий залишок
2. Азот амонійний 17. Кольоровість 32. Температура
3. Алюміній 18. Магній 33. Феноли
4. Біохімічне споживання кисню (БСК) 19. Марганець 34. Формальдегід
5. Водневий показник (рН) 20. Мідь 35. Фосфат-іони
6. Гідрокарбонат-іони 21. Натрій 36. Фосфор загальний
7. Карбонат-іони 22. Нафтопродукти 37. Фторид-іони
8. Жорсткість загальна 23. Нікель 38. Хімічне споживання кисню (ХСК)
9. Жири 24. Нітрат-іони 39. Хлорид-іони
10. Завислі речовини 25. Нітрит-іони 40. Хром III
11. Залізо загальне 26. Розчинений кисень 41. Хром VІ
12. Запах 27. Ртуть 42. Цинк
13. Кадмій 28. СПАР /АПАР/
14. Калій 29. Сульфат-іони
15. Кальцій 30. Сульфіди

Показники властивостей грунту
1. Азот амонійний 10. Ємність катіонного обміну 19. Натрій обмінний
2. Азот нітратний, нітрат-іони 11. Калій рухомий 20. Натрій у водній витяжці
3. Бікарбонат-іон у водній витяжці 12. Калій-іонів у водній витяжці 21. Сульфати у водній витяжці
4. Водневий показник (рН) водної, сольової витяжки 13. Кальцій обмінний 22. Фосфор рухомий
5. Вологість ґрунту 14. Кальцій у водній витяжці 23. Хлорид-іон у водній витяжці
6. Вологість ґрунту на границі розкочування 15. Карбонат-іон у водній витяжці 24. Щільний залишок водної витяжки
7. Вологість ґрунту на границі текучості 16. Магній обмінний 25. Щільність ґрунту методом ріжучого кільця
8. Гранулометричний склад 17. Магній у водній витяжці 26. Щільність часток ґрунту
9. Гумус 18. Мікроагрегатний склад