ОДЕСЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ

Основні завдання та функції

Основні завдання, що покладені на Одеську ГГМЕ:

 1. Проведення моніторингу зрошуваних і прилеглих земель, в тому числі контроль за підтопленням сільських населених пунктів в зоні зрошення на території Одеської області.
 2. Проведення моніторингу якості поверхневих вод, в тому числі прикордонних водних об’єктів згідно з Програмою державного моніторингу довкілля на території Одеської області.
 3. Управління водними ресурсами на території підконтрольних районів Одеської області.

Функції, які здійснює Одеська ГГМЕ при виконанні покладених на неї завдань:

 1. Здійснює спостереження за рівневим та гідрохімічним режимом ґрунтових вод у зоні впливу меліоративних систем.
 2. Проводить гідрогеолого-меліоративні обстеження меліоративних та прилеглих до них земель.
 3. Проводить обстеження територій сільських населених пунктів та визначення причин їх підтоплення ґрунтовими водами.
 4. Здійснює ґрунтово-меліоративні та інші дослідження, відбір проб води та ґрунту для лабораторних досліджень.
 5. Здійснює визначення гідрохімічних показників та оцінку якості підземних (ґрунтових), поверхневих, зрошувальних, дренажних, стічних та інших вод, агрохімічних, фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей ґрунтів.
 6. Веде спостереження за ступенем, характером і динамікою засолення та солонцюватості ґрунтів на зрошуваних землях, зміною їх водно-фізичних властивостей і родючості.
 7. Виконує оцінку ефективності роботи дренажу на захищених територіях.
 8. Складає звіти, інформації, довідки, висновки за матеріалами спостережень і лабораторних вимірювань.
 9. Веде відомчу статистичну звітність з обліку та оцінки меліоративного стану зрошуваних і осушуваних сільськогосподарських угідь та технічного стану гідромеліоративних систем.
 10. Здійснює аналіз та узагальнення результатів спостережень, оцінку впливу зрошення (з урахуванням якості поливної води) на гідрогеологічні та ґрунтові умови, розробляє на цій основі пропозиції щодо експлуатації меліоративних систем, захисту населених пунктів від підтоплення, стану водних об’єктів та інші заходи, які сприяють покращенню меліоративної обстановки.
 11. Веде спостереження за станом водних об’єктів.
 12. Виконує моніторинг якості поверхневих вод згідно з Програмою державного моніторингу довкілля на території Одеської області.
 13. Здійснює державне управління з питань використання водних ресурсів і водних об’єктів на території Ананьївського, Балтського, Березівського, Великомихайлівського, Іванівського, Кодимського, Лиманського, Подільського, Окнянського, Любашівського, Миколаївського, Роздільнянського, Савранського, Захарівського та Ширяївського районів Одеської області.
 14. Збирає та аналізує інформацію про водогосподарську обстановку на водних об’єктах у межах своїх повноважень.
 15. Здійснює нагляд за техногенно-екологічним станом водних об’єктів у межах зони своєї діяльності.
 16. Здійснює державний облік водокористування, готує матеріали для державного водного кадастру за розділом «Водокористування» на території підконтрольних районів Одеської області.
 17. Здійснює аналіз даних державного обліку водокористування.
 18. Бере участь у проведенні обстеження водних об’єктів з метою виявлення їх технічного та екологічного стану.
 19. Аналізує інформацію про використання водних ресурсів у межах зони своєї діяльності.
 20. Здійснює нагляд за надходженням до бюджетів плати за наданні в оренду водні об’єкти у межах зони своєї діяльності.
 21. Здійснює контроль за використанням водойм на умовах оренди, земель водного фонду, прибережних захисних смуг у межах зони своєї діяльності.
 22. Надає Держводагентству, Одеському облводресурсів, районним та міжрайонним управлінням водного господарства Одеської області, басейновим управлінням водних ресурсів (БУВР), місцевим органам виконавчої влади (районним державним адміністраціям), водокористувачам та землекористувачам, за запитом іншим заінтересованим організаціям інформацію про меліоративний стан земель і стан водних об’єктів, підтоплення територій сільських населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем з рекомендаціями щодо їх поліпшення.
 23. ОГГМЕ в процесі виконання покладених на неї завдань у межах своєї компетенції взаємодіє з Одеським облводресурсів, районними та міжрайонними управліннями водного господарства Одеської області, Дунайським, Дністровсько-Прутським, Південно-Бузьким БУВР, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, органами МНС та Мінприроди в Одеській області, іншими органами виконавчої влади та організаціями і підприємствами України.